Selasa, 19 April 2011

SOALAN POPULAR 2011 - TEMA 1, 2, 3 (FOKUS SEGERA)

Barang Dagangan tamadun India
Senjata
Gading gajah
Emas
Berlian
mutiara

Senarai negara luar yang menjalankan hubungan perdagangan
Macedonia
Sri Lanka
Asia Tengah
Asia Tenggara
China

Faktor perkembangan Ekonomi tamadun India pada abad ke-3 SM
Perdagangan dalaman di wilayah India
Perdagangan dengan negara luar spt Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah, Asia Tenggara dan China
Terdapat pelabuhan penting spt Tamralipti
Wujud persatuan perdagangan dan perusahaan/Sresthin/ Persatuan Tukang kayu, tukang logam.
Persatuan tukang kayu/tukang logam/tukang kulit
Persatuan mengawal harga barangan
Persatuan mengawal kualiti barangan
Persatuan mengawal gaji pekerja
Undang-undang digubal untuk mengawal persatuan
Raja mengawasi pelaksanaan undang-undang
Mata wang emas digunakan sebagai medium jual beli
Dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik
Terdapat sektor perusahaan tekstil spt kain kapas & sutera
Terdapat perusahaan barang kemas spt emas, batu permata dan mutiara.
Pelbagai jenis cukai dikenakan spt hasil pertanian & buah-buahan
Perdagangan maritim dijalankan dengan Alam Melayu, China, Rom & Sri Lanka

Cara meningkatkan ekonomi negara
Bersikap inovatif
Berusaha membaiki & meningkatkan kehidupan sedia ada
Mewujudkan sebuah negara aman
Mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat/adil
Mempunyai corak sistem pemerintahan yang sistematik
Menjadi pemerintah yang berwibawa
Meneliti dan menghayati perubahan/kemajuan yang telah berlaku dalam masyarakat lampau
Mana-mana munasabah

Jelaskan proses penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara
Dibawa oleh Ksyatria
Disebar melalui golongan penakluk dari India membentuk jajahan takluk di Asia Tenggara
Dibawa oleh pedagang/vaisya
Disebarkan oleh golongan Brahmin / pendeta
Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan
Dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah lain
Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 S.M. telah memberi ruang lebih luas perdagangan antara India dengan Asia Tenggara
Mana-mana 4 x 1 m
Terangkan lima pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara

Mengamalkan sistem pemerintahan beraja
Dipengaruhi oleh sistem beraja dari India
Bermulanya penggunaan gelaran raja untuk ketua kerajaan

Raja berada di puncak pemerintahan
Di bawahnya terdapat kerabat diraja
Selepas itu pembesar iaitu Brahmin
Di ikuti dengan rakyat
Hamba golongan paling bawah

Raja berkuasa mutlak
Meliputi pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan

Perintah raja menjadi undang-undang
Sesiapa melanggar perintah dianggap menderhaka / mereka tidak diampunkan
Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah

Raja sebagai bayangan tuhan
Rakyat takut menderhaka
Lahir konsep dewa-raja dalam sistem pemerintahan
Dipercayai memiliki kesaktian

Lahir unsur mitos dan legenda asal usul raja
Bertujuan mengukuhkan kedudukan dan status

Wujud adat istiadat pertabalan raja
Bertujuan mengukuhkan kedaulatan raja
Upacara dipimpin oleh golongan Brahmin
Dapat membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah

Raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta
Bertujuan menjadi raja terulung
Mendirikan kompleks kota
Lambang konsep alam semesta / orde kosmos

Terdapat gelaran-gelaran Hindu dan Buddha
Seperti yuvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara, raja putra di peringkat pusat
Di bawah anak raja terdapat parvanda / senapati sbg ketua pentadbiran pusat

Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat
di Asia Tenggara ?
Untuk merekodkan ilmu pengetahuan
Meningkatkan pencapaian bidang intelek masyarakat
Batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat
Tentang agama / Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan
agama Buddha
Pemerintahan raja / batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja dan undang-undang
Memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu bersurat contohnya inskripsi di Palembang
Menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat dalam batu bersurat di Lembah Bujang
bahasa keagamaan dalam penulisan kitab dan buku agama
bacaan mentera / upacara keagamaan
perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu seperti dosa / duka / derhaka /
manusia / pahala / rupa / sengsara
bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal
pengaruh dalam kesusasteraan seperti epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas
pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa contohnya Negarakertagama, Sutasoma,
Arjunwiwaha, Kunjarkarma
Penceritaan lisan dan wayang kulit
Mahabharata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan Hikayat Pendawa Lima,Hikayat Seri Rama
Untuk menulis di batu-batu bersurat / candi / monumen

Namakan dua bandar terancang tersebut
Harappa
Mohenjo-Daro

Nyatakan tiga ciri bandar terancang dalam tamadun Indus
Teratur dan sistematik
Terbahagi kepada dua iaitu bahagian pertama dan kedua
Bahagian pertama terrdiri daripada pusat keagamaan dan pentadbiran, tempat mandi awam dan tempat menyimpan hasil pertanian
Bahagian kedua terdiri daripada kawasan perumahan
Bandar dikelilingi oleh tembok
Bangunan disusun berasaskan blok segi empat
Setiap blok dipisahkan oleh jalanraya yang lurus
Bandar dihubungkan dengan sungai
Adanya sistem kumbahan

Apakah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indus bagi membina bandar terancang
Matematik
Geometri
Kesenian
Teknologi pembakaran batu bata
Pembinaan

Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat Indus dapat membina bandar yang terancang
Memiliki kepakaran dari segi susun atur
Menguasai ilmu matematik, geometri dan kesenian
Mahir dalam seni bina
Mengambil unsur budaya tamadun lain
Menyesuaikan pengaruh luar dengan keadaan tempatan
Mengambil teknologi tamadun lain
Meningkatkan mutu bahan binaan batu bata melalui pembakaran
Menganjurkan kedamaian dam keamanan

Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi
dalam negara kita
Perlu cintakan ilmu pengetahuan
Semangat gigih dan rajin
Perlu pertukaran teknologi
Bersikap kreatif dan inovatif
Mengadakan hubungan diplomatik
Sedia menerima pengaruh luar dan menyesuaikan dengan tempatan
Menjalin hubungan perdagangan
( Mana-mana jawapan yang munasabah

Terangkan kemajuan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India
Perdagangan antara kawasan-kawasan di dalam wilayah India di Anga, Kalinga dan Karusa
Menghasilkan senjata, gading gajah, emas, berlian dan mutiara
Perdagangan antarabangsa dengan Macedonia. Sri Lanka , rantau Asia Tengah dan Asia Tenggara
Pelabuhan yang penting ialah Tamralipti, Ghantashala,Kadura,Broach, Chaul, Kalyan dan Cambay
Wujud persatuan perdagangan dan perusahaan yang dikenal sebagai sresthin di setiap bandar seperti persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit
Matlamat persatuan untuk mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja
Undang-undang digubal bagi mengawal persatuan
pelaksanaan undang-undang diawasi oleh raja
Matawang diguna sebagai medium jual beli
Semasa Zaman Gupta , bentuk mata wang emas digunakan
Telah melaksanakan satu dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik
Pengeluaran tekstil, kain kapas dan sutera
Perusahaan membuat sutera berpusat di Bengal dan Benares.
Terdapat juga perusahaan barangan emas, mutiara dan batu permata
Cukai dikenakan terhadap hasil pertanian dan hasil buah-buahan
Cukai untuk menyara anggota tentera, pentadbir dan raja
Perdagangan maritim India dengan Alam Melayu
Untuk mendapatkan rempah, bedak wangi , gading gajah dan besi
Tembikar, barang kaca dan minyak wangi dari China

Jelaskan pekembangan sistem pendidikan dalam tamadun India
Mementingkan pendidikan agama
Pendidikan berteraskan agama Hindu
Mempelajari kitab Veda
Pendidikan didominasi oleh kaum lelaki sahaja
Golongan wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan
Menggunakan bahasa Sanskrit
Menggunakan kaedah hafalan
Menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahman
Sebelumnya di istana dan rumah
Lahir Universiti Agama Buddha iaitu Nalanda
Mempelajari karya saintifik dan falsafah
Pendidikan meningkatkan ilmu sains
Bertujuan menambahkan ilmu
Mengatasi buta huruf
Selain untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan

Pada pandangan anda, mengapakah negara perlu memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan ?
Meningkatkan ilmu pengetahuan
Menaikkan imej Negara
Melahirkan masyarakat yang berilmu
Memajukan Negara
Meningkatkan ekonomi Negara
Mana-mana jawapan yang munasabah


Tema 7 mengandungi Bab 1, Bab 2 dan Bab 3
Soalan SPM 2009 - Keluar bab 3
Soalan SPM 2010 - Keluar Bab 1
Soalan SPM 2011 : ????????????

Tiada ulasan:

Catat Ulasan