Rabu, 13 April 2011

LATIHAN BAB 1 TINGKATAN 1

Para Sejarawan mengkaji rekod-rekod dan hasil kajian dikeluarkan melalui penulisan, foto, filem, dan sebagainya.


1 Berdasarkan penyataan di atas, apakah pengertian sejarah?

A Perancangan masa depan

B Pelaporan tentang sesuatu peristiwa

C Penghayatan peristiwa yang berlaku

D Penyelidikan tentang perkara yang berlaku2 Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri Sejarah?

I Fakta yang benar

II Penting dan bermakna

III Bersifat kebangsaan

IV Kaedah kajian yang khusus


A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV• Kapak

• Serpihan tembikar

3 Sekiranya anda seorang pengkaji sejarah, dalam kumpulan manakah anda golongkan bahan-bahan tinggalan sejarah di atas?

A Fosil

B Arkib

C Artifak

D Manuskrip4 Apakah kepentingan sumber kepada peristiwa sejarah?

A Menapis bukti-bukti lisan

B Menentukan tarikh kejadian

C Memberikan maklumat dan bukti

D Menentukan kesahihan orang sumber5 Jika anda ditugaskan membuat laporan tentang seorang pejuang kemerdekaan negara yang belum pernah dikaji oleh mana-mana sejarawan, bahan manakah yang paling sesuai untuk anda rujuk?

I Manuskrip

II Batu bersurat

III Surat peribadi

IV Diari

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV


6 Bahan manakah yang digolongkan sebagai sumber kedua?

I Fosil

II Fail rasmi jabatan

III Jurnal

IV Majalah


A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV


7 Mengapakah maklumat sejarah dari sumber lisan perlu menjalani proses pemilihan, pentafsiran dan perbandingan?

A Wujudnya unsur tokok tambah

B Sukar dibuktikan kebenarannya

C Maklumat diperoleh secara terus

D Maklumat lisan tidak direkodkan


8 Di antara berikut yang manakah berkaitan dengan kaedah pengkajian berdasarkan sumber arkeologi?

I Kajian yang saintifik

II Maklumat sejarah terus dari responden

III Berkait rapat dengan tradisi rakyat

IV Pentafsiran tentang budaya


A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV• Menentukan sesuatu peristiwa itu bermakna

• Melibatkan penyelidikan

9 Bidang sejarah yang manakah melibatkan proses kajian di atas?

A Sumber

B Temu bual

C Pentafsiran

D Pertarikhan


10 Apakah faedah mempelajari sesuatu peristiwa sejarah kepada diri anda?

A Mengambil iktibar

B Membangkitkan rasa kesal

C Memperkukuhkan semangat perkauman

D Menyemai semangat ingin tahu

Tiada ulasan:

Catat Ulasan