Khamis, 21 April 2011

LATI TUBI TINGKATAN 3 (SET 1) 2011

501. Antara berikut yang manakah merupakan tujuan penubuhan Malayan Union?

I Membentuk Bangsa Malayan Union

II Mengukuhkan pertahanan

III Mewujudkan perpaduan kaum

IV Ke arah berkerajaan sendiri


A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


502. Di bawah pentadbiran Malayan Union, Tanah Melayu berubah taraf menjadi
A Negeri bebas

B Tanah jajahan

C Negeri naungan

D Negeri lindung


503. Apakah bidang kuasa raja-raja Melayu di bawah pentadbiran Malayan Union?
I Cukai

II Islam

III Adat istiadat

IV Tanah
A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV

504. Kerakyatan diberikan berasaskan tempat kelahiran seseorang
Maklumat di atas berkaitan dengan syarat kerakyatan dalam Malayan Union. Pemberian syarat kerakyatan dalam Malayan Union berasakan prinsip
A Jus Soli

B Naturalisasi

C Permohonan

D Kuatkuasa undang-undang

505. Kerakyatan diberikan berasaskan tempat kelahiran seseorang
Kenapakah orang Melayu menentang syarat kerakyatan berasaskan prinsip di atas?
A Hilang penguasaan politik

B Menghadapi masalah sosial

C Hilang status quo sebagai pribumi

D Hilang penguasaan ekonomi Tanah Melay

506. Pegawai British 1 Orang Melayu dipercayai telah memberikan kerjasama kepada Jepun

Pegawai British 2 Kita harus menghukum mereka
Berdasarkan perbualan di atas, apakah tindakan yang telah diambil oleh British terhadap orang Melayu?
A Mengharamkan akhbar-akhbar Melayu

B Memenjarakan mereka yang bersubahat dengan Jepun

C Mengurangkan dan mengawal kuasa politik orang Melayu

D Mahu memberikan kewarganegaraan berasaskan prinsip jus soli


507. Apakah langkah yang diambil oleh British dalam usahanya untuk memastikan gologan imigran memberikan kesetiaan kepada Malayan Union?
A Membentuk sistem ahli

B Melonggarkan syarat kerakyatan

C Menubuhan parti politik mengikut kaum

D Melantik lebih ramai pegawai kerajaan di kalangan mereka


508. Pentadbiran Malayan Union terdiri daripada
I Negeri-negeri Melayu Bersekutu

II Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu

III Negeri-negeri Selat

IV Pulau Pinang


A I, II dan III

B I, IIdan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


509. Apakah muslihat sebenar British menubuhan Malayan Union?
A Memantapkan lagi ekonomi

B Menjamin pertahanan yang kukuh

C Membentuk panjajahan secara mutlak

D Mewujudkan perpaduan antara kaum510. Apakah yang dapat dirumuskan tentang penglibatan kaum wanita dalam usaha menentang Malayan Union?

A Memperjuangkan hak mereka

B Menunjukkan keberanian yang tinggi

C Bergabung tenaga menentang Malayan Union

D Mengadakan demonstrasi secara besar-besaran


511. Tindakan Harold MacMichael mengancam raja-raja Melayu merupakan antara faktor yang menyebabkan penentangan orang Melayu. Bagaimanakah Harold MacMichael mengancam raja-raja Melayu?
A Menghapuskan hak istimewa orang Melayu

B Memaksa raja-raja Melayu menerima Residen British

C Menghapuskan hak memungut cukai di negeri masing-masing

D Mengancam akan menurunkan raja-raja Melayu daripada takhta


512. Apakah cara-cara yang digunakan oleh orang Melayu untuk menunjukkan penentangan terhadap Malayan Union?
I Secara individu

II Secara kolektif

III Melalui akhbar

IV Perang gerila


A I, II dan III

B I, IIdan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


513. Akhbar manakah yang digunakan oleh orang Melayu untuk membantah Malayan Union?
I Majlis

II Warta Negara

III Utusan Melayu

IV Fajar Malaya

A I, II dan III

B I, IIdan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

514. Siapakah yang menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu dalam pentadbiran Malayan Union?
A Raja Melayu

B Residen Jeneral

C Gabenor British

D Pesuruhjaya Tinggi


515. Mengapakah orang Melayu membantah penubuhan Malayan Union?
I Kerakyatan jus soli

II Tindakan Harold MacMichael

III Kedaulatan raja-raja terhapus

IV Penyatuan politik

A I, II dan III

B I, IIdan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


516. Apakah faktor-faktor yang mendorong segelintir orang Melayu menyokong Malayan Union?

I Penyatuan pentadbiran

II Tidak berasakan kuasa raja

III Hak istimewa terjamin

IV Menyokong kerakyatan terbuka
A I, II dan III

B I, IIdan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


517. Kenapakah orang bukan Melayu menyokong Malayan Union?
A Penyatuan politik

B Singapura diasingkan

C Kerakyatan yang terbuka

D Peluang ekonomi yang luas


518.

 • Pertubuhan Kebangsaan Melayu Malaya

• Angkatan Pemuda Insaf

• Angkatan Wanita Sedar

• Barisan Tani Malaya

Apakah persamaan pertubuhan-pertubuhan yang tersenarai di atas?

A Menentang prinsip kerakyatan jus soli

B Menyokong penubuhan Malayan Union

C Membantah penubuhan Malayan Union

D Mendesak kuasa raja-raja Melayu dikembalikan


519. Parti Komunis Malaya Malayan Democratic Union

Apakah persamaan kedua-dua parti di atas?

A Menentang jus soli

B Bergabung dengan UMNO

C Menentang Malayan Union

D Menyokong Malayan Union


520.
• Berpusat di Singapura

• Keahliannya terdiri daripada golongan berpendidikan Inggeris

• Mencadangkan supaya Singapura dimasukkan dalam Malayan Union


Maklumat di atas berkaitan dengan parti

A Malayan Association

B Malayan Joint Action

C Parti komunis Malaya

D Malayan Democratic Union


521. Kongres Melayu yang pertama telah diadakan dari 1-4 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur.

Apakah pencapaian terpenting kongres ini?

A UMNO ditubuhkan

B Pelaksanaan Malayan Union

C Persekutuan Tanah Melayu dibentuk

D Kedaulatan raja-raja Melayu dipulihkan


522. Apakah tujuan utama Kongres Melayu kedua yang diadakan pada 30 hingga 31 Mac 1946 di Kuala Lumpur?

A Membantah perisytiharaan Malayan Union

B Menggabungkan persatuan-persatuan Melayu

C Menunjukkan sokongan terhadap raja-raja Melayu

D Mewujudkan perpaduan di kalangan orang Melayu


523. Apakah tujuan utama penubuhan UMNO pada tahun 1946?

I Menentang Malayan Union

II Menyatupadukan orang Melayu

III Menjamin ketuanan orang Melayu

IV Menuntut kemerdekaan


A I, II dan III

B I, IIdan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


524. Apakah cogan kata UMNO yang dicipta oleh Dato’ Onn Ja’afar pada tahun 1950?

A Merdeka

B Hidup UMNO

C Hidup Melayu

D Hapuskan Malayan Union


525. British telah mengadakan rundingan rasmi dengan raja-raja Melayu dan UMNO. Apakah tujuan rundingan tersebut ?

A Membantah penubuhan UMNO

B Mewujudkan raja berperlembagaan

C Penentangan terhadap Malayan Union

D Pengubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu


526. Jawatankuasa Eksekutif telah ditubuhkan pada 25 Julai 1946

Apakah tujuan utama penubuhan jawatankuasa ini?

A Menjamin hak orang Melayu

B Menggantikan Malayan Union

C Mengatasi masalah perkauman

D Menerangkan tentang Malayan Union


527. Jawatankuasa Eksekutif telah ditubuhkan pada 25 Julai 1946

Siapakah yang menganggotai Jawatankuasa ini?


I Pegawai kanan British

II Wakil raja-raja Melayu

III Wakil UMNO

IV Wakil bukan Melayu

A I, II dan III

B I, IIdan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


528. Kenapakah British bersetuju membentuk Persekutuan Tanah Melayu?

A Mahu mewujudkan perpaduan kaum

B Ingin mendapat sokongan orang Cina

C Menghormati perjuangan orang Melayu

D Mengelakkan penentangan secara kekerasan


529. Apakah ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948?

I Konsep raja berperlembagaan

II Majlis raja-raja Melayu dibentuk

III Syarat kerakyatan diperketatkan

IV Sebuah persekutuan dibentuk


A I, II dan III

B I, IIdan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


530. Siapakah yang mengetuai pentadbiran dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948?

A Residen

B Gabenor

C Raja Melayu

D Pesuruhjaya Tinggi British


531. Karl Marx telah mengasaskan fahaman komunisme pada pertengahan abad ke-19. Bagaimanakah beliau menyebarkan ideologinya?

I The Comunist Manisfesto

II The Communist Ideology

III Das Capital

IV The German Ideologis


A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


532. Apakah prinsip-prinsip asas fahaman komunisme?

I Menentang sistem feudal dan imperialis

II Melakukan penentangan secara kekerasan

III Memiliknegarakan perindustrian

IV Bepegang kepada sistem kelas

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


533. Fahaman komunis disebarkan di Tanah Melayu oleh

I Parti Kuomintang KMT

II Parti Komunis Nanyang

III Parti Komunis Indonesia

IV Parti Komunis Malaya

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV


534. Fahaman komunis tidak mendapat sokongan orang Melayu kerana

A Dilarang oleh Majlis Raja-raja

B Menentang amalan demokrasi

C Bertentangan dengan ajaran Islam

D Fahaman ini disokong oleh orang Cina


535. Apakah prinsip-prinsip fahaman komunis yang tidak diterima oleh masyarakat Melayu?

I Bertentangan dengan adat resam orang Melayu

II Tidak mengakui kewujudan tuhan

III Matlamat dicapai secara kekerasan

IV Dasar sama rata

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


536. Apakah tujuan utama penubuhan Parti Komunis Malaya pada tahun 1930?


A Mencapai kemerdekaan

B Membentuk ekonomi kapitalis

C Mewujudkan perpaduan kaum

D Menubuhkan Republik Komunis Malaya537. Apakah arahan Pertubuhan Komunis Antarabangsa kepada parti-parti komunis di Eropah pada bulan Julai 1919?

A Menghapuskan amalan demokrasi

B Mengasaskan pemerintahan komunis

C Mengesyorkan pemberontakan bersenjata

D Menyebarkan ideologi komunis ke seluruh dunia


538. Siapakah yang menjadi sasaran ejen komunis untuk menyebarkan dakyah komunis?

I Pertubuhan politik

II Kesatuan sekerja

III Kelas-kelas malam

IV Penerbitan Cina


A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


539. Siapakah yang bertanggungjawab menyebarkan fahaman komunis di kalangan orang Melayu?

A Parti Komunis Malaya

B Parti Komunis Nanyang

C Parti Komunis Indonesia

D Kesatuan Melayu Muda


540. Bagaimanakah Parti Komunis Malaya menyebarkan fahamannya di Tanah Melayu?

A Melatih ramai kader

B Mengasaskan parti politik

C Menubuhkan sekolah malam

D Mengajar fahaman komunis di sekolah


541. Menjelang tahun 1935 Parti Komunis Malaya telah menjadi semakin agresif. Apakah antara tindakan yang telah dilakukan?


I Melancarkan mogok

II Mensabotaj ekonomi Tanah Melayu

III Menentang pemimpin tempatan

IV Menubuhkan parti politik

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV

542. Apakah tujuan utama disebalik tindakan agresif yang mula dilakukan oleh Parti Komunis Malaya menjelang tahun 1935?

A Melumpuhkan ekonomi

B Mewujudkan rusuhan kaum

C Menghapuskan penentangan

D Mendapatkan sokongan rakyat


543. Jawatankuasa Pemuda Komunis Antarabangsa telah bersidang di Calcuta, India pada tahun 1948

Apakah keputusan penting yang telah dicapai semasa persidangan ini?

A Menyusup ke dalam kesatuan sekerja

B Menyeru golongan muda menerima ideologi komunis

C Menggalakkan pemberontakan bagi mencapai matlamat

D Mempengaruhi generasi muda untuk menerima fahaman komunis


544. Jawatankuasa Pemuda Komunis Antarabangsa telah bersidang di Calcuta, India pada tahun 1948

Apakah tindakan yang dilakukan oleh PKM sebagai hasil daripada persidangan tersebut?

A Menubuhkan unit gerila

B Mempengaruhi generasi muda

C Menubukan lebih banyak cawangan

D Mengadakan persidangan di Tanah Melayu


545. Kenapa British berkerjasama dengan PKM semasa Perang Dunia Kedua?

A PKM bersifat sederhana

B PKM didsokong oleh orang Cina

C PKM telah melatih tentera British

D PKM menentang pendudukan Jepun


546. PKM telah melancarkan mogok yang paling besar di Batu Arang, Selangor yang melibatkan 6000 orang buruh.

Apakah punca utama mogok tersebut?

A Melumpuhkan ekonomi

B Menuntut gaji yang lebih

C Menuntut kebajikan dijaga

D Masalah penindasan pemilik


547. PKM telah melancarkan mogok yang paling besar di Batu Arang, Selangor yang melibatkan 6000 orang buruh.

Apakah kesan mogok tersebut?

A PKM diharamkan oleh British

B Pemimpin PKM diberi amaran

C British mengharamkan kesatuan sekerja

D Mereka yang terlibat dihantar pulang ke China


548. Apakah yang dituntut oleh Pentadbiran Tentera British kepada PKM sebaik sahaja tamatnya Perang Dunia Kedua?

I Menyertai pasukan keselamatan

II Membubarkan MPAJA

III Menyerahkan senjata

IV Menubuhkan parti politik

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV


549. Apakah langkah yang diambil oleh British untuk menggalakkan anggota MPAJA menyerahkan senjata?

I Memberikan jawatan kerajaan

II Menjanjikan kerakyatan mudah

III Diberikan wang sebagai insentif

IV Dibekalkan dengan beras

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV


550. Apakah peritiwa yang menyebabkan kerajaan Persekutuan mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu pada tahun 1948?

A Tindakan Min Yuen

B Pembunuhan Sir Henry Gurney

C Mogok pekerja lombong di Batu Arang

D Pembunuhan tiga orang pengurus ladangSET 1 TING 3

461. Maharaja Mikado Meiji telah melaksanakan dasar pembaharuan di Jepun. Apakah pembaharuan yang dilaksanakan?I Pemodenan dalam perindustrian

II Mengutamakan pendidikan barat

III Negara barat dijadikan model

IV Bahasa Inggeris diajar di sekolah


A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV


462. Apakah kesan terpenting dasar pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Maharaja Mikado Meiji di Jepun?

A Kegiatan peluasan kuasa dimulakan

B Pendidikan barat diutamakan di sekolah

C Mengasaskan hubungan luar yang lebih terbuka

D Dasar hubungan luar berbentuk pro barat diamalkan


463. Kemenangan Jepun terhadap sebuah kuasa barat, kedudukan Jepun menjadi setaraf dengan kuasa-kuasa besar yang lain. Kuasa barat yang dimaksudkan ialah

A Rusia

B British

C Jerman

D Amerika Syarikat


464.

TAHUN 1895 Perang China-Jepun Pertama

TAHUN 1937 Perang China-Jepun Kedua

Jepun telah berperang dengan China sebanyak dua kali iaitu pada tahun 1896 dan 1937. Mengapakah Jepun menyerang China?

A China telah menzalimi orang Jepun

B Jepun bermusuhan dengan orang China

C Berpotensi sebagai pasaran untuk barangan Jepun

D China mengamalkan dasar berbaik-baik dengan Amarika Syarikat


465. Jepun telah menyerang pengkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pearl Harbour. Kenapakah Jepun mengambil tindakan ini?

A Kesan perang Rusia-Jepun

B Amerika menyokong China

C Jepun menyertai pakatan Axis

D Amerika mengenakan sekatan ekonomi


466.

  • Pertambahan penduduk
  • Tanah pertanian semakin berkurangan
  • Memerlukan pasaran baru

Senarai di atas merujuk kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh Jepun. Apakah langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini?

A Menyertai pakatan Axis

B Menjalankan perluasan kuasa

C Memodenkan sektor ekonomi

D Melaksanakan pertanian komesial


467.
  • ASIA UNTUK ORANG ASIA
  • SEMANGAT ASIA
Slogan di atas digunakan oleh Jepun untuk membantunya dalam dasar perluasan kuasa. Bagaimanakah langkah ini membantu Jepun?

A Membantu dalam usahanya menguasai negara China

B Membolehkan dasar pemerintahan ketenteraan dijalankan

C Menonjolkan dirinya sebagai pembela negara-negara timur

D Membantu dalam usahanya melaksanakan ekonomi kawalan

468.
  • ASIA UNTUK ORANG ASIA
  • SEMANGAT ASIA
Apakah iktibar yang boleh kita peroleh daripada tindakan Jepun menyebarkan slogan di atas?

I Tanpa adanya slogan kejayaan tidak boleh dicapai

II Harus berhati-hati terhadap propaganda dari luar

III Slogan yang baik diperlukan dalam melaksanakan sesuatu misi

IV Slogan ini merupakan faktor utama kejayaan Jepun

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV


469.

• Kelemahan tentera British

• Semangat tentera

• Perancangan awal

• Taktik serangan

X

Senarai di atas merujuk kepada faktor kejayaan Jepun mengalahkan British di Tanah Melayu. Faktor X ialah

A Bantuan Jerman

B Bantuan Pakatan Axis

C Kerjasama antara kaum

D Pakatan dengan Thailand


470. Apakah bukti yang menunjukkan Jepun mengamalkan prinsip “Asia untuk orang Asia” semasa menyerang Asia Tenggara?

A Mengamalkan jati diri Asia

B Tidak menyerang Thailand

C Mengamalkan dasar anti-barat

D Menghapuskan Bahasa Inggeris


471. Serangan Jepun ke atas Tanah Melayu telah berlaku dari arah utara ke selatan. Tempat pendaratan tentera Jepun yang paling awal di Tanah Melayu ialah

A Jitra

B Perlis

C Alor Star

D Kota Bharu


472.

Tarikh 16 Disember 1941

Pengkalan tentera Cam Ranh- Vietnam

Sasaran Miri- Sarawak

Berdasarkan jadual di atas kenapakah Miri menjadi sasaran Jepun?

A Pusat pentadbiran British

B Tumpuan pertahanan British

C Pusat perlombongan minyak

D Pangkalan tentera laut British


473. Semasa berundur dari Tanah Melayu tentera British telah memusnahkan jambatan, jalan keretapi, jalan raya serta ladang-ladang dan kawasan perlombongan. Apakah tujuan utama British bertindak demikian?

A Melumpuhkan ekonomi

B Mewujudkan pemberontakan

C Membantu penduduk tempatan

D Mehapuskan sistem perhubungan


474. Kejayaan Jepun menakluki negara kita dalam masa yang singkat telah memeranjatkan banyak pihak termasuk Amerika Syarikat. Apakah kunci kejayaan tentera Jepun menakluki Tanah Melayu dalam masa yang singkat?

A Strategi peperangan

B Sistem pemerintahan

C Peranan kerajaan Jepun

D Kelengkapan tentera Jepun


475. Serangan Jepun ke atas Singapura telah ditentang hebat oleh Rejimen Askar Melayu. Siapakah pemimpin pasukan ini?

A Leftenan Adnan

B Dato’ Onn Jaafar

C Ibrahim Haji Yaacob

D Leftenan Yeop Mahidin


476. Kejatuhan Tanah Melayu ke tangan tentera Jepun memberikan kesan penting kepada penduduk Tanah Melayu. Apakah iktibar terpenting peristiwa ini?

A Perlu mempunyai bilangan tentera yang ramai dan bersemangat

B Tidak berharap kepada kuasa asing untuk mempertahankan tanah air

C Kukuhkan pertahanan negara pada setiap masa dan sentiasa bersedia

D Mempunyai kelengkapan perang yang cukup untuk menghadapi musuh477. Jepun telah menyerahkan Negeri-negeri Melayu Utara kepada Siam pada tahun 1943. Kenapa Jepun mengambil tindakan ini?


A Membalas jasa kerajaan Siam

B Untuk mendapat sokongan raja Siam

C Mematuhi salah satu syarat Perjanjian Burney

D Siam membekalkan beras kepada tentera Jepun


478. Mengapa Jepun mula memperkenalkan dasar yang lebih bermanfaat kepada penduduk Tanah Melayu apabila mendapati bahawa mereka akan kalah?

A Ingin berbuat baik kepada penduduk tempatan

B Ingin membalas jasa orang Melayu yang menyokongnya

C Supaya penduduk tempatan mampu berkerajaan sendiri

D Supaya tidak menyokong British apabila British kembali


479. Kenapa tentera British tidak bersungguh-sungguh serta tidak bersedia menghadapi serangan Jepun ke atas Tanah Melayu?

A Tentera British tidak terlatih

B Bilangan tentera British yang kurang

C Lebih menumpukan peperangan di Eropah

D Tumpuan pertahanan British di Singapura


480. Jepun telah mengeluarkan kad catuan bagi setiap keluarga yang bertujuan merekodkan tarikh, jenis dan kuantiti barang keperluan yang diperoleh. Langkah ini adalah sebahagian daripada bentuk ekonomi

A Kawalan

B Terancang

C Kapitalisme

D Pasaran bebas


481. Jeneral Seishiro Itagaki telah menyerah diri kepada Tentera Bersekutu di Singapura pada 15 Ogos 1945

Apakah kesan terpenting peristiwa di atas kepada Tanah Melayu?

A Semangat kebangsaan menyemarak

B Parti politik yang radikal ditubuhkan

C Penduduk Tanah Melayu bersatu padu

D Penduduk Tanah Melayu menghargai Jepun


482. Jepun telah melaksanakan dasar penjepunan semasa menjajah Tanah Melayu. Apakah tujuan utama dasar ini?

A Meningkatkan taraf hidup penduduk

B Mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat

C Menjamin sokongan penduduk Tanah Melayu

D Mewujudkan kesetiaan kepada Maharaja Jepun


483. Pasukan polis rahsia yang bertindak ganas dan kejam terhadap mereka yang disyaki membenci Jepun

Maklumat di atas berkaitan dengan

A Kaisha

B Kunrenjo

C Kimigayo

D Kampetai


484. Kenapa Kesatuan Melayu Muda telah mengadakan pakatan sulit dengan Jepun dan menyebarkan propaganda kepada orang Melayu?

A Supaya diberikan kemerdekaan

B Supaya orang Melayu tidak dizalimi

C Supaya diberi layanan istimewa oleh Jepun

D Supaya diberikan jawatan-jawatan penting dalam kerajaan


485. Kedudukan Sultan diiktiraf oleh kerajaan Jepun dan menjadi ketua agama dan adat istiadat Melayu. Kenapakah Jepun bertindak demikian?

A Menghormati institusi beraja

B Diarahkan oleh Maharaja Jepun

C Mematuhi syarat perjanjian Melayu

D Untuk mendapat sokongan orang Melayu


486. Tentera Jepun bertindak zalim serta membunuh orang Cina di Tanah Melayu

Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah Jepun bertindak sedemikian terhadap orang Cina?

A Membantu Parti Komunis Malaya

B Enggan berkerjasama dengan Jepun

C Membantu China semasa perang Cina-Jepun

D Memberikan bantuan kepada tentera British

Tiada ulasan:

Catat Ulasan