Rabu, 13 April 2011

LATIHAN BAB 3 TINGKATAN 1

1 Antara yang berikut manakah merupakan ciri-ciri kerajaan agraria?

I     Kegiatan ekonomi berasaskan pertanian
II   Terletak di kawasan lembangan sungai
III  Perdagangan merupakan aktiviti utama
IV Terletak di persisir pantai

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

 
• Raja dianggap sebagai Devaraja
• Agama utama ialah Hindu- Buddha
• Zaman kegemilangan semasa pemerintahan Suryavarman II

Kerajaan manakah yang digambarkan dalam maklumat di atas?

A. Funan
B. Angkor
C. Champa
D. Funan


3 Apakah kegunaan empangan dan saliran dalam kerajaan agraria?


I  Perdagangan

II Pengangkutan

III Penternakan

IV Pertanian

A.  I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV4 Penguasaan dalam ilmu pelayaran membolehkan masyarakat maritim belayar hingga


A.  Eropah

B. Afrika Timur

C. Eropah

D. India


5.   Maklumat di bawah berkaiatan dengan sistem pentadbiran kerajaan maritim


  •                           Pentadbiran Diraja
  •         X -              Pentadbiran Ketenteraan
  •                           Pentadbiran Daerah
X ialah

A.  Srivijaya

B. Kedah Tua

C. Majapahit

D. Chih Tu


6 Apakah bukti yang menunjukkan kerajaan Kedah Tua merupakan sebuah kerajaan yang terkenal?


I  Penemuan wang perak

II Manik dari India

III Catatan batu bersurat Telaga Batu

IV Pembinaan candi

A.  I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV


7 Apakah kegunaan baray yang dibina dalam kerajaan Angkor?


A. Pengangkutan

B. Pengairan

C. Perikanan

D. Perdagangan


8 Apakah hasil dagangan utama kerajaan Srivijaya?


I.  Lada hitam

II. Cendana

III. Kapur Barus

IV. Tanduk

A.  I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV


9 Apakah peranan yang dimainkan oleh pelabuhan Kedah Tua?


I. Pusat pertukaran barang

II. Pusat perdagangan hasil tempatan

III. Pusat pembaikan kapal

IV. Pusat bekalan makanan

A.  I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV


10 Kerajaan Srivijaya mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan


A. Patih Gajah Mada

B. Bhadravarnom

C. Raja Guatama

D. Hayam Wuruk

Tiada ulasan:

Catat Ulasan