Jumaat, 7 November 2014

PILIHAN RAMALAN 2 TEMA 7

SOALAN ESEI
Setelah wujud perhubungan dengan kerajaan India sejak abad ke-3 Masihi, masyarakat Asia Tenggara mula menerima dan mengamalkan aspek kebudayaan yang dipengaruhi agama Hindu – Biddha.
(a)    Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha datang ke Asia Tenggara ?
[6  markah]
 (b)   Terangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang terdapat dalam sistem pemerintahan beraja di Asia Tenggara.
[6  markah]
 (c)    (i)   Jelaskan sistem pentadbiran Srivijaya yang menerima pengaruh India.
[4  markah]
        
         (ii)  Pada pandangan anda, mengapakah sistem beraja di negara kita perlu dipertahankan ?
                                                                                                                                                   [4  markah]


SOALAN STRUKTUR
Gambar rajah di bawah merujuk kepada pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap aspek budaya di Asia Tenggara.
 
 
                                                
                                                     
 
(a)    Apakah tujuan pemerintah kerajaan awal di Asia Tenggara membina monumen ?
 [2 markah]
(b)    Nyatakan dua ciri binaan Angkor Wat.
 [2 markah]
(c)     Jelaskan pengaruh agama Buddha yang terdapat pada binaan candi Borubudur di Jawa Tengah.
 [2 markah]
(d)    Nyatakan dua kegunaan bahasa Sanskrit dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.
 [2 markah]
(e)    Berdasarkan pengetahuan anda, apakah pengaruh agama Hindu dan Buddha yang terdapat dalam kesusasteraan masyarakat di Asia Tenggara ?
 [2 markah]
 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan