Jumaat, 7 November 2014

LATIHAN PASTI SKOR 1
TEMA 7 TAMADUN AWAL MANUSIA

1.Jelaskan makna tamadun:
a)Pandangan Barat
F1-berasal dari perkataan.................................
bermaksud bandar.
F2-berasal dari perkataan Inggeris iaitu
....................................................
F3-Menekankan pembagunan............................

b)Pandangan Islam
F1-Perkataan Arab............................................
..........................................................................
F2-Membawa pengertian ............................... &
............................................................................
F3-Merangkumi...................................................&
............................................................................


2.Terangkan ciri-ciri tamadun

B-............................................................................
O-.............................................................................
T-.............................................................................
A-............................................................................
K-................................................................................


3.Namakan negara kota dalam tamadun Hwang Ho?
........................................................................

4.Namakan dua dinasti yang memerintah tamadun Hwang Ho ?
i).....................................................................
ii).......................................................................

5.Jelaskan kepercayaan dalam tamadun Hwang Ho ?
i)..................................................................
ii)..................................................................
iii)...................................................................
iv)..................................................................

6.Jelaskan  perkembangan sistem kalendar dalam tamadun Hwang Ho?
i)..................................................................
ii)..................................................................
iii)...................................................................
iv)..................................................................

7.Jelaskan kemajuan Hwang Ho dalam bidang pertanian ?
i)..................................................................
ii)..................................................................
iii)...................................................................
iv)..................................................................
v).....................................................................

8.Terangkan sumbangan Tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia?
i)..................................................................
ii)..................................................................
iii)...................................................................
iv)..................................................................
v).....................................................................

 
9.Terangkan sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada peradaban dunia?
i)..................................................................
ii)..................................................................
iii)...................................................................
iv)..................................................................
v).....................................................................

10.Namakan tokoh perluasan kuasa dalam tamadun berikut:
i)Yunani
a)................................................................
b).................................................................
ii)Rom
a)................................................................
b).................................................................
iii)India
a)................................................................
b).................................................................
iv)China
a)................................................................
b).................................................................

11.Terangkan perluasan kuasa tokoh-tokoh berikut:
i)Philip I
........................................................................
ii)Alexander The Great
a)......................................................................
b).....................................................................
iii)Augustus Caesar
a)....................................................................
iv)Chandragupta Maurya
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)...................................................................

 v)Asoka
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)...................................................................
vi)Shih Huang Ti
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)...................................................................
e)..................................................................
vi)Han Wu Ti
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

12.Namakan pusat perdagangan dalam Tamadun India ?
.........................................................................

13.Nyatakan matlamat Sresthin ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

14.Terangkan faktor perkembangan perdagangan dalam tamadun India ?
i)..................................................................
ii)..................................................................
iii)...................................................................
iv)..................................................................
v).....................................................................

15.Terangkan sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian ?
i)..................................................................
ii)..................................................................
iii)...................................................................
iv)..................................................................
v).....................................................................

 16.Nyatakan perusahaan yang terdapat dalam tamadun China ?
..........................................................................

17.Jelaskan perkembangan perdagangan dalam tamadun China ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

18.Apakah matlamat pendidikan dalam tamadun berikut:
i)Athens
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
ii)Sparta
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
iii)Rom
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
iv)India
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................
v)China
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

19.Nyatakan institusi pendidikan dalam tamadun India ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

 20.Apakah ciri-ciri pendidikan tamadun India?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

21.Jelaskan peringkat pendidikan tamadun China
i)Peringkat Rendah
a)....................................................................
b)....................................................................
ii)Peringkat Menengah
a)....................................................................
iii)Peringkat Tinggi
a)....................................................................

22.Jelaskan ciri-ciri sistem peperiksaan awam di China ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

23.Namakan tokoh-tokoh sains & teknologi tamadun-tamadun berikut:
i)Yunani
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................
ii)Rom
a)....................................................................
iii)India
a)....................................................................

24.Jelaskan sumbangan tamadun India dalam bidang sains dan teknologi ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

25.Jelaskan sumbangan tamadun China dalam bidang sains & teknologi ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

26.Nyatakan  senibina yang terdapat dalam tamadun berikut:
i)Yunani
a)....................................................................
ii)Rom
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................
iii)India
a)....................................................................
b)....................................................................
iv)China
a)....................................................................

27.Nyatakan tujuan pembinaan senibina berikut:
i)Acropolis
a)....................................................................
b)....................................................................
ii)Aqueduct
a)....................................................................
b)....................................................................
iii)Pantheon
a)....................................................................
b)....................................................................
iv)Colloseum
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
v)Tembok Besar China
a)....................................................................
b)....................................................................


28.Jelaskan keistimewaan Tembok Besar China ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

TEMA 8 KERAJAAN ISLAM &SUMBANGANNYA

29.Jelaskan maksud khalifah ?
a)....................................................................
b)....................................................................

30.Jelaskan peranan seorang khalifah dari aspek ?
i)Politik
a)....................................................................
b)....................................................................
ii)Ekonomi
a)....................................................................
b)....................................................................
iii)Sosial
a)....................................................................
b)....................................................................

31.Terangkan sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

32.Terangkan sumbangan Khalifah Umar al-Khattab ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

 
33.Terangkan sumbangan Khalifah Uthman b Affan ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

34.Namakan pemerintah Kerajaan bani Abbasiyah ?
a)....................................................................
b)....................................................................

35.Terangkan proses pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

36.Terangkan sumbangan kerajaan bani Abbasiyah dalam bidang keilmuan ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

37.Terangkan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

38.Terangkan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

 39.Jelaskan peranan Melaka sebagai pusat kebudayaan ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

40.Jelaskan pengaruh Islam dalam aspek pentadbiran di Asia tenggara ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

41.Jelaskan cara hidup masyarakat Asia Tenggara setelah menerima Islam.
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

42.Bagaimanakah pelaksanaan ekonomi Asia Tenggara setelah menerima Islam?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

TEMA 10 NASIONALISME

43.Terangkan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

 44.Senaraikan dua contoh akhbar di negeri-negeri Melayu ketika 1930-an ?
a)....................................................................
b)....................................................................

45. .Senaraikan dua penulis akhbar di negeri-negeri Melayu ketika 1930-an ?
a)....................................................................
b)....................................................................

46.Jelaskan isu-isu yang diperjuangkan melalui akhbar dalam aspek berikut:
i)Sosial
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
ii)Ekonomi
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
iii)Politik
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

47.Senaraikan dua contoh majalah di negeri-negeri Melayu ketika 1930-an?
a)....................................................................
b)....................................................................

48.Jelaskan isu-isu yang terdapat dalam majalah ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

49.Senaraikan dua contoh novel di negeri-negeri Melayu ketika 1930-an?
a)....................................................................
b)....................................................................

50.Jelaskan tema-tema yang terdapat dalam novel ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

51.Jelaskan perkembangan Kesatuan Melayu Muda dalam membangkitkan  semangat nasionalisme ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

52. Jelaskan perkembangan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) dalam membangkitkan  semangat nasionalisme ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

TEMA 11 PEMBINAAN NEGARA BANGSA MALAYSIA

53.Apakah maksud Pakatan Murni ?
a)....................................................................
b)....................................................................

54.Terangkan langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan Pakatan Murni ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................
e)......................................................................
f).......................................................................

55.Namakan dua ahli yang mengganggotai Suruhanjaya Reid ?
a)....................................................................
b)....................................................................
56.Jelaskan isu yang menjadi panduan untuk merangkan perlembagaan PTM yang merdeka.
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

57.Senaraikan syarat-syarat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

57.Jelaskan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

58.Nyatakan sumbangan tokoh-tokoh kemerdekaan berikut:
i)Tunku Abdul Rahman
a)....................................................................
b)....................................................................
ii)Tun Abd.Razak
a)....................................................................
b)....................................................................
iii)Tun H.S Lee
a)....................................................................
b)....................................................................
iv)Tun V.T Sambanthan
a)....................................................................
b)....................................................................
 

TEMA 12 MALAYSIA & HUBUNGAN ANTARABANGSA

59.Namakan negara anggota Perikatan Kuasa Tengah ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

69.Namakan negara anggota Pakatan Bertiga ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

61.Terangkan faktor-faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................
e)......................................................................

62.Namakan negara anggota kuasa Bersekutu?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

63.Namakan negara Kuasa Paksi ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

64.Jelaskan peristiwa Perang Dunia 2?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................
  
65.Terangkan faktor Perang Dunia 2?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................
e)......................................................................

66.Jelaskan kesan Perang Dunia 2 ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

67.Apakah maksud Blok Dunia ?
a)....................................................................
b)....................................................................

68.Jelaskan faktor kewujudan Blok Dunia ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

69.Terangkan bagaimanakah Perang Dingin berlangsung?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

70.Jelaskan kesan kewujudan Perang Dingin ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

71.Jelaskan ciri-ciri Blok Kapitalis?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

72.Jelaskan ciri-ciri Blok Komunis?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

73.Namakan contoh negara yang menggotai Blok Komunis?
a)....................................................................
b)....................................................................

74.Namakan contoh negara yang menggotai Blok Kapitalis?
a)....................................................................
b)....................................................................

75.Terangkan asas penggubalan dasar luar?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

76.Jelaskan maksudbentuk hubungan luar Malaysia?
i)Hubungan bilateral
........................................................................................................................................................
ii)Hubungan multilateral
........................................................................................................................................................

77.Namakan negara anggota ASEAN ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................

78.Jelaskan matlamat ASEAN ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................


79.Terangkan peranan Malaysia dalam ASEAN?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

80.Apakah maksud globalisasi ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

81.Jelaskan mengenai Teknologi Maklumat & Komunikasi(ICT) ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

82.Jelaskan MSC ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

83.Jelaskan konsep K-Ekonomi  ?
a)....................................................................
b)....................................................................

84.Terangkan pelaksanaan K-Ekonomi di Malaysia ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

  
85.Jelaskan kepentingan K-Ekonomi pada era globalisasi ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

86.Jelaskan latar belakang Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) ?
a)....................................................................
b)....................................................................

87.Apakah matlamat dan peranan OIC ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

88.Jelaskan peranan Malaysia dalam OIC ?
a)....................................................................
b)....................................................................
c)....................................................................
d)......................................................................

Tiada ulasan:

Catat Ulasan