Sabtu, 12 November 2011

TAJUK/SUB TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2011 (PREPARE)

TAJUK TUMPUAN KERTAS 2 SPM 2011

SEJARAH KERTAS 2 SPM 2011

TAMADUN INDUS
· Ciri bandar terancang
· Sebab berjaya bina bandar
· Nilai yang boleh dicontohi

KERAJAAN BANI UMAIYAH
· Pembaharuan dalam pemerintahan dan pentadbiran
· Pembaharuan dalam sistem perundangan & kehakiman
· Pencapaian dalam bidang ekonomi
· Sumbangan dalam bidang sosial dan keilmuan

PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN FORMAL MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL
· Perubahan yang dibawa oleh Islam dalam pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional
· Institusi pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional
· Peranan istana sebagai pusat pendidikan
· Ciri sistem pondok
· Pelaksanaan sistem madrasah

PENGGUNAAN BURUH LUAR
· Faktor kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu
· Cara kedatangan buruh Cina dan India
· Kesan pertambahan imigran Cina dan India ke atas Tanah Melayu
· Usaha mengurangkan kemasukan buruh asing

MALAYAN UNION
· Sebab British memperkenalkan gagasan Malayan Union
· Syarat perjanjian Malayan Union
· Sebab orang Melayu menentang Malayan Union
· Cara penentangan orang Melayu

PEMBENTUKAN MALAYSIA
· Keanggotaan Suruhanjaya Reid
· Peranan Suruhanjaya Reid
· Laporan Suruhanjaya Cobbold
· Peranan JPPK
· Usaha JAK ke arah pembentukan Malaysia
· Nilai daripada kejayaan pembentukan Malaysia

LAMBANG NEGARA
· Sejarah penciptaan lagu Negaraku
·Mesej yang disampaikan dalam lagu Negaraku
· Kepentingan lagu Negaraku
· Usaha membendung gejala menghina lagu Negaraku


Tiada ulasan:

Catat Ulasan