Jumaat, 4 November 2011

TAJUK RAMALAN 2011( CIKGU MUZLIMI)

TAJUK HANGAT SENGOTI
SEJARAH KERTAS 2 SPM 2011

TAMADUN INDUS
·         Ciri bandar terancang
·         Sebab berjaya bina bandar
·         Nilai yang boleh dicontohi

KERAJAAN BANI UMAIYAH
·         Pembaharuan dalam pemerintahan dan pentadbiran
·         Pembaharuan dalam sistem perundangan & kehakiman
·         Pencapaian dalam bidang ekonomi
·         Sumbangan dalam bidang sosial dan keilmuan

PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN FORMAL MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL
·         Perubahan yang dibawa oleh Islam dalam pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional
·         Institusi pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional
·         Peranan istana sebagai pusat pendidikan
·         Ciri sistem pondok
·         Pelaksanaan sistem madrasah

PENGGUNAAN BURUH LUAR
·         Faktor kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu
·         Cara kedatangan buruh Cina dan India
·         Kesan pertambahan imigran Cina dan India ke atas Tanah Melayu
·         Usaha mengurangkan kemasukan buruh asing

MALAYAN UNION
·         Sebab British memperkenalkan gagasan Malayan Union
·         Syarat perjanjian Malayan Union
·         Sebab orang Melayu menentang Malayan Union
·         Cara penentangan orang Melayu

PEMBENTUKAN MALAYSIA
·         Keanggotaan Suruhanjaya Reid
·         Peranan Suruhanjaya Reid
·         Laporan Suruhanjaya Cobbold
·         Peranan JPPK
·         Usaha JAK ke arah pembentukan Malaysia
·         Nilai daripada kejayaan pembentukan Malaysia

LAMBANG NEGARA
·         Sejarah penciptaan lagu Negaraku
·         Mesej yang disampaikan dalam lagu Negaraku
·         Kepentingan lagu Negaraku
·         Usaha membendung gejala menghina lagu Negaraku

Tiada ulasan:

Catat Ulasan