Khamis, 18 Oktober 2012

TAJUK RAMALAN TEMA 9 TINGKATAN 4 SPM 2012 (HOT)TEMA 9

BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH

ZAMAN GELAP

SOALAN STRUKTUR

(a)  Nyatakan dua ciri sistem feudal di Eropah pada Zaman Gelap.
 • Raja menjadi penaung utama dalam negara
 • Raja memiliki tanah secara mutlak
 • Raja mempunyai pembesar-pembesar / tuan tanah
 • Tuan tanah itu mendapat naungan daripada istana
 • Tuan tanah memberi khidmat kepada raja
 • Tuan tanah sangat berkuasa
 • Rakyat mendapat perlindungan daripada tuan tanah
 • Sebagai balasan, rakyat terpaksa membayar cukai
 • Rakyat yang tidak mampu membayar cukai dikehendaki menyerahkan tanah kepada tuan tanah
 • Terdapat rakyat yang menjadi hamba                            
 [2 markah]
(b)  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor yang menyebabkan suasana politik di Eropah pada Zaman Gelap kucar-kacir ?

 • Empayar Rom Barat telah runtuh
 • Tiada kerajaan pusat yang mentadbir wilayah di Eropah
 • Kerajaan-kerajaan kecil berperang antara satu sama lain
 • Wujudnya sistem feudal
 • Tuan tanah (Baron) sangat berkuasa
 • Perbalahan antara tuan tanah
 • Rakyat yang tertindas menentang tuan tanah
 • Mana-mana jawapan munasabah
[2 markah]

(c)  Nyatakan dua keadaan yang menunjukkan Gereja mengongkong masyarakat Eropah pada Zaman Gelap.

 • Gereja Katolik amat berkuasa
 • Kehidupan masyarakat ditentukan oleh Gereja
 • Masyarakat terpaksa patuh kepada Gereja
 • Gereja menekankan amalan agama sahaja
 • Gereja memberikan ilmu keakhiratan sahaja
 • Gereja memilki hartanah yang banyak
 • Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]

(d)   Pada pendapat anda, mengapakah kegiatan perdagangan di Eropah pada Zaman Gelap tidak berkembang pesat ?

 • Kegiatan perdagangan tidak meluas
 • Perdagangan diganggu orang gasar –  Viking dan Magyar.
 • Orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh
 • Perdagangan dikuasai oleh pedagang Islam
 • Tidak dapat menyaingi pedagang Islam
 • Hanya menumpukan kepada kegiatan pertanian
 • Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilan
 • Terhad kepada perniagaan barangan pertanian sahaja
 • Menggunakan sistem tukar barang
 • Penggunaan mata wang sangat terhad
 • Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]

(e)    Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada kemerosotan ekonomi pada Zaman Gelap di Eropah ?

 • Meluaskan lagi kegiatan perdagangan
 • Menguasai laluan perdagangan antarabangsa
 • Menguasai perdagangan antarabangsa
 • Sanggup bersaing dalam bidang perdagangan
 • Jangan hanya tumpukan bidang pertanian sahaja
 • Perniagaan dijalankan secara besar-besaran
 • Mempelbagaikan hasil perdagangan
 • Menggunakan mata wang
 • Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]
SOALAN ESEI

(a) Terangkan ciri Zaman Gelap yang berlaku di Eropah.       
  
            Politik
 • Empayar Rom Barat telah runtuh.
            Tiada kerajaan pusat yang mentadbir wilayah di Eropah.
 • Keadaan politik tidak stabil.
            Berlakunya huru-hara – keadaan hidup tidak selamat.
            Kerajaan-kerajaan kecil berperang antara satu sama lain.
 • Wujudnya sistem feudal.
            Tuan tanah (Baron) sangat berkuasa.
            Tuan tanah mendapat perlindungan raja.
            Tuan tanah memberikan khidmat kepada raja.
 • Rakyat tertindas
            Petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah.
            Petani terpaksa membayar cukai kepada tuan tanah.
            Petani yang tidak mampu terpaksa menyerahkan tanah.
            Mereka menjadi hamba kepada tuan tanah
.
            Ekonomi
 • Kegiatan perdagangan tidak meluas.
            Perdagangan diganggu orang gasar (Viking dan Magyar)
 • Orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh.
            Perdagangan dikuasai oleh pedagang Islam.
 • Orang Eropah tidak dapat menyaingi pedagang Islam.
Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilan
 • Masyarakat Eropah tumpukan kegiatan pertanian.
            Perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian
 • Penggunaan mata wang sangat terhad.
            Perniagaan dikendalikan menerusi sistem tukar barang.

            Sosial
 • Gereja Katolik amat berkuasa
            Gereja mengongkong kehidupan masyarakat
 • Gereja mengumpul kekayaan
            Gereja memilki hartanah yang banyak
 • Gereka hanya fokus kepada kegiatan amalan agama
            Gereja menekankan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja
 [8 markah]


(b) Jelaskan ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan ciri yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional ?
                                      
 • Raja menjadi penaung utama dalam negara.
 • Raja memiliki tanah secara mutlak.
 • Raja mempunyai pembesar-pembesar / tuan tanah.
 • Pembesar itu mendapat naungan daripada istana.
 • Sebagai tukarannya, pembesar berkhidmat kepada raja.
 • Rakyat mendapat perlindungan daripada pembesar.
 • Rakyat membayar cukai kepada tuan tanah / pembesar.
 • Terdapat juga rakyat yang menjadi hamba.                    
[6 markah]


(c)  Berdasarkan usaha orang Barat yang berjaya membawa    keluar   Eropah daripada Zaman Gelapnya,  apakah sikap mereka yang boleh ditiru untuk memajukan negara kita ?
                                   
 • Rajin berusaha meningkatkan ekonomi negara
 • Berani menceburi bidang perdagangan
 • Sanggup membuat perubahan untuk mengubah masyarakat
 • Kreatif menghasilkan produk baru dalam perdagangan
 • Inovatif untuk meneroka bidang baru
 • Bekerjasama untuk menghadapi persaingan
 • Mementingkan ilmu pengetahuan
 • Mana-mana jawapan munasabah

[6 markah]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan