Khamis, 18 Oktober 2012

TAJUK RAMALAN TEMA 7 TINGKATAN 4 SPM 2012 (HOT)TEMA 7


BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN (BIDANG EKONOMI)

SOALAN STRUKTUR

(a)  Apakah kemajuan dalam bidang pertanian yang dicapai oleh masyarakat China sejak zaman Dinasti Shang ?     

 • Penggunaan tenggala.
 • Penggunaan batas
 • Penggunaan penggunaan kolar kuda.
 • Penciptaan alat kegunaan pertanian.
 • Pengenalan penanaman secara bergilir.
 • Pengenalan sistem teres untuk pertanian
 • Pembinaan terusan untuk pengairan dan pengawalan banjir.
[2 markah]


(b) Apakah punca yang menyebabkan semua negara kota di Yunani  memberikan tumpuan kepada kegiatan perdagangan ?

·         Keadaan muka bumi Yunani bergunung-ganang
 • Muka buminya tidak sesuai untuk pertanian
 • Wujudnya hubungan perdagangan dengan luar
 • Penguasaan jalan laut
 • Kekurangan bekalan makanan
 • Untuk mendapatkan makanan dari luar
 • Athens menjadi pusat pengumpulan barangan dari Timur
 • Memiliki pelabuhan yang baik
 • Terletak di tempat yang strategik
 • Memiliki barang dagangan yang banyak
[2 markah]


(c)  Berikan dua faktor yang membantu kepesatan perdagangan di China sejak zaman Dinasti Han.

·         Perkembangan perusahaan logam dan tembikar
 • Hubungan perdagangan dengan luar
 • Perkembangan perdagangan dalam negeri
 • Kemunculan persatuan perdagangan
 • Kelahiran golongan pertengahan yang besar
 • Perkembangan sistem perhubungan
 • Penggunaan jalan Sutera Darat
 • Penggunaan Jalan Laut
                ·         Perkembangan sistem pengangkutan
[2 markah]


(d)  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan (stresthin) pada Zaman Vedik dalam tamadun India ?

·         Menjaga kebajikan pekerja
·         Menuntut gaji pekerja
·         Melindungi keselamatan pekerja
·         Memantau disiplin pekerja
·         Meningkatkan produktiviti pekerja
·         Mengawal jumlah pengeluaran barang
·         Mengawal kualiti barang
·         Mengawal harga barang
·         Mana-mana jawapan munasabah
[2 markah]
           
(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan kegiatan perdagangan antarabangsa kepada negara kita ?

·         Memajukan ekonomi negara
·         Menambahkan sumber ekonomi negara
·         Menggalakkan pelaburan asing
·         Mempelbagai kegiatan ekonomi negara
·         Menambahkan peluang pekerjaan
·         Membuka peluang perniagaan
·         Menggalakkan daya kreatif dan inovatif masyarakat
·         Mana-mana jawapan munasabah
[2 markah]
SOALAN ESEI
(a)  Terangkan faktor yang membantu kepesatan aktiviti perdagangan dalam tamadun  India pada abad ketiga sebelum masihi.

 • Kemunculan pusat perdagangan
Contohnya  Anga, Kalinga dan Karusa.

 • Mempunyai bekalan barang dagangan yang banyak
            Seperti senjata, gading gajah, emas, berlian dan mutiara.
 • Terdapat pelabuhan yang menghubungkan India dengan negara luar
            Contohnya Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul,         Kalyan dan Cambay.

 • Terdapat persatuan perdagangan dan perusahaan (stresthin).
            Contohnya persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit      dan sebagainya.
            Persatuan tersebut mengawal harga, kualiti dan gaji pekerja.

 • Terdapat undang-undang yang menggalakkan perdagangan.
            Undang-undang digubal untuk mengawal persatuan.
            Pelaksanaan undang-undang itu diawasi oleh raja
 • Penggunaan mata wang sebagai medium jual beli
            Contohnya mata wang emas pada Zaman Gupta.

 • Kepesatan perusahaan.
Contohnya perusahaan tekstil, kain kapas dan sutera, serta perusahaan berasaskan emas, mutiara dan batu permata.

 • Pelaksanaan sistem cukai.
            Cukai dikenakan terhadap hasil pertanian dan buah-buahan.
[8 markah]
(b)  Jelaskan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian.

 • Penggunaan tenggala
 • Penggunaan batas
 • Penggunaan penggunaan kolar kuda
 • Penciptaan alat kegunaan pertanian
 • Pengenalan penanaman secara bergilir
 • Pengenalan sistem teres untuk pertanian
 • Pembinaan terusan untuk pengairan dan pengawalan banjir

[6 markah]
(c) Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilaksanakan untuk menjadikan pertanian di negara kita sebagai satu bidang perniagaan ?

 • Mengusahakan pertanian secara skala besar
 • Menggunakan jentera moden dalam kegiatan pertanian
 • Mengamalkan teknik pertanian moden
 • Menumpukan kepada pertanian dagangan
 • Berorientasikan eksport
 • Memproses hasil pertanian menjadi barangan siap
 • Menjalankan penyelidikan benih
 • Mana-mana jawapan munasabah
[6 markah]
 BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN (BIDANG PENDIDIKAN)


SOALAN STRUKTUR

(a)  Apakah matlamat pendidikan seimbang dalam falsafah pendidikan Yunani ?

·         Melahirkan insan seimbang dari segi rohani dan jasmani
·         Melahirkan insan cemerlang
·         Melahirkan insan yang dapat menyumbang kepada negara
·         Melahirkan insan yang menguasai pelbagai kemahiran
·         Mempelbagaikan aspek dalam pendidikan

[2 markah]

(b)  Berikan dua kesan yang berlaku di Rom hasil daripada pendidikannya yang menekankan ilmu praktikal.

·         Infrastruktur dibina dengan banyak
·         Masyarakat menikmati hidup sejahtera
·         Pendidikan Rom menyerap ilmu daripada tamadun Yunani
·         Pusat pendidikan bertambah
·         Ilmu pengetahuan berkembang
·         Ramai Jurutera dihasilkan
·         Ramai ahli falsafah dilahirkan
·         Sejarawan menulis tentang kehebatan Rom
[2 markah]

 (c) Nyatakan ciri pendidikan agama dalam tamadun India pada Zaman Vedik.

·         Menekankan ilmu agama
·         Berteraskan agama Hindu
·         Mempelajari kitab Veda
·         Didominasikan oleh kaum lelaki sahaja.
·         Golongan wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan
·         Menggunakan bahasa Sanskrit
·         Menggunakan kaedah hafalan
·         Dijalankan di rumah dan di istana.
[2 markah]

(d)  Nyatakan kemahiran yang ditekankan dalam tamadun China pada peringkat pendidikan berikut :

(i)         Peringkat rendah

·         Mengenal tulisan ideogram
·         Menghafal tulisan ideogram
·         Menghafal buah buku suci.
[1 markah]
      (ii)  Peringkat menengah

·         Menulis karangan
·         Mempelajari sastera
[1 markah]

(e)  Pada pandangan anda, apakah matlamat kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan kepada rakyatnya ?

·         Mewujudkan masyarakat berilmu
·         Mewujudkan masyarakat beragama
·         Melahirkan masyarakat yang hidup sejahtera
·         Membolehkan masyarakat menguasai kemahiran
·         Melahirkan cendekiawan
·         Mana-mana jawapan munasabah
[2 markah]

SOALAN ESEI

(a)  Jelaskan tentang falsafah pendidikan berikut :
      (i)   Falsafah pendidikan Athens
           
·         Bertujuan melahirkan insan seimbang
·         Seimbang dari segi rohani dan jasmani
·         Insan seimbang akan menjadi insan yang cemerlang
·         Insan cemerlang dapat memberi sumbangan kepada negara
·         Mementingkan kemahiran dalam semua aspek.
[3 markah]
      (ii)   Falsafah pendidikan Sparta
      
·         Bertujuan melahirkan tentera yang gagah
·         Melahirkan tentera yang berani
·         Tentera yang berani akan setia kepada negara kotanya
·       Mementingkan latihan fizikal
·     Menekankan kemahiran menggunakan senjata
[3  markah]
    
            (b)  Terangkan pelaksanaan peperiksaan awam di China pada zaman peningkatan tamadun.

 • Peperiksaan awam mempunyai tiga tahap
            Tahap pertama (Hsiu Tai) setaraf dengan ijazah pertama
Tahap kedua (Chun Jen) setaraf dengan ijazah sarjanaTahap ketiga (Chin Shih) setaraf dengan ijazah doktor falsafah

 • Tempat peperiksaan diadakan mengikut tahap peperiksaan
            Peperiksaan tahap pertama dijalankan di peringkat daerah
            Peperiksaan tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah
      Peperiksaan tahap ketiga dijalankan di istana /di hadapan
      maharaja • Lulusan peperiksaan boleh memegang jawatan tertentu
            Lulusan tahap pertama boleh menjadi pegawai kerajaan
            Lulusan peperiksaan tahap ketiga layak menjadi pendidik

 • Tempoh peperiksaan adalah mengikut tahap peperiksaan
            Peperiksaan tahap ketiga diadakan dua kali dalam tiga tahun
            Peperiksaan tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali

 • Peperiksaan awam dikendalikan dengan ketat.
            Mereka yang meniru akan dijatuhi hukuman mati.
            Pemeriksa dikurung sebelum tiba hari peperiksaan.
Calon ditempatkan di dalam bilik selama tiga hari untuk  menjawab.
[8  markah]

(c)  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah    matlamat pendidikan agama yang dilaksanakan dalam tamadun India pada Zaman Vedik ?
                                                                                                                                        
·         Mempelajari hukum agama
·         Menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati.
·         Membolehkan manusia mengamalkan nilai-nilai murni
·         Mendalami agama Hindu dan Buddha
·         Melahirkan Brahmin yang berilmu.
·         Menambahkan ilmu pengetahuan.
·         Mengatasi buta huruf.
·         Menjawat jawatan dalam pentadbiran.
·         Mana-mana jawapan munasabah

 [6  markah)BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

SOALAN STRUKTUR

(a)  Apakah kegunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara ?

·         Menulis batu bersurat
 • Menulis kitab-kitab agama Hindu dan Buddha.
 • Mendalami ajaran agama Hindu dan Buddha.
·         Menulis kesusasteraan.
·         Mempelajari ilmu
·         Menjadi bahasa komunikasi kerajaan / bahasa diplomatik
 • Menulis hal-hal agama
 • Mencatat doa
 • Mencatat salasilah raja
 • Merekod urusan pentadbiran
 [2 markah]

(b)  Berikan dua perkataan Melayu yang diubahsuaikan daripada bahasa Sanskrit.

·         Dosa
 • Duka daripada perkataan dukkha
 • Derhaka
 • Manusia
 • Pahala
 • Rupa
 • Sengsara

 [2 markah]
(c)  Nyatakan pengaruh Hindu dan Buddha yang terdapat dalam kesusasteraan di Asia Tenggara.

        ·         Terdapat perkataan Sanskrit dalam kesusasteraan
        ·         Bahasa Sanskrit digunakan untuk menulis hasil kesusasteraan.
        ·         Terdapat unsur mitos dalam kesusasteraan
        ·         Terdapat unsur lagenda dalam kesusasteraan
        ·         Jalan cerita berasaskan cerita dalam epik Ramayana dan Mahabharata
·         Terdapat teater wayang kulit yang berasaskan epik Ramayana dan Mahabharata.
·         Cerita-cerita lisan berasaskan epik Ramayana dan Mahabharata.
·         Cerita hikayat disadur daripada epik Ramayana dan Mahabharata.

 [3 markah]
(d)  Pada pendapat anda, apakah peranan karya kesusasteraan dalam sesebuah masyarakat ?

·         Memberi hiburan
 • Membangkitkan semangat nasionalisme
 • Membentuk akhlak yang baik
 • Menyemai jati diri
 • Menghargai perjuangan pejuang silam
 • Mendedahkan kepincangan masyarakat
 • Mempertahankan nilai murni masyarakat
 • Mendorong semangat kerajinan
 • Memberikan teladan yang baik
               ·         Mana-mana jawapan munasabah

 [3 markah]
SOALAN ESEI

(a)  Terangkan cara penyebaran pengaruh agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara.

 • Disebarkan oleh Ksyatria (tentera).
            Menyebarkan agama melalui penaklukan tanah jajahan.
 • Disebarkan oleh Vaisya (pedagang).
Menyebarkan agama sambil berdagang.
            India menjalin hubungan perdagangan dengan Asia Tenggara.
            India mahu mendapatkan emas dari Asia Tenggara.
 • Disebarkan oleh golongan Brahmin atau pendeta.
Agama diterapkan dalam pemerintahan, kesenian dan kesusasteraan.
 • Disebarkan oleh pedagang tempatan
            Mengambil aspek kebudayaan India yang menarik.
            Menyesuaikannya dengan budaya tempatan untuk diamalkan.
 • Dilakukan oleh pemerintah.
            Menganut agama Hindu atau Buddha.
            Menjadi ikutan rakyat.
 [6 markah]

(b)  Jelaskan pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan beraja di Asia Tenggara.
 • Meniru sistem beraja di India
 • Pemerintah menggunakan gelaran raja
 • Raja menjadi ketua pemerintahan
 • Raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pembesar
 • Raja berkuasa mutlak
 • Raja berkuasa dalam semua aspek meliputi pentadbiran, hubungan luar, ketenteraan dan khazanah negara
 • Perintah raja menjadi undang-undang
 • Perintah raja wajib dilaksanakan
 • Melanggar titah raja adalah derhaka
 • Orang yang menderhaka tidak akan diampunkan
 • Raja dianggap bayangan tuhan
 • Raja adalah dewaraja
 • Raja mempunyai kesaktian
 • Pelbagai adat istiadat diwujudkan untuk mengukuhkan kedaulatan raja
 • Brahmin memimpin upacara keagamaan
 • Raja membina kompleks kota
[8 markah]

(c)  Pada pendapat anda, mengapakah sistem pemerintahan   perlu disesuaikan dengan keadaan setempat ?

 • Mengekalkan pemerintahan beraja
 • Meneruskan tradisi
 • Mengekalkan institusi beraja
 • Menyesuaikan pemerintahan dengan perubahan masa
 • Mewujudkan kestabilan politik
 • Mewujudkan keharmonian masyarakat
 • Memelihara kedaulatan raja
 • Mewujudkan identiti negara
 • Menjamin pemerintahan yang adil
 • Memberi peluang kepada rakyat terlibat dalam pemerintahan
                ·         Mana-mana jawapan munasabah

 [6 markah]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan