Jumaat, 6 April 2012

KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN

 
 Nyatakan sifat keperibadian yang dimiliki oleh Khalifah Uthman bin Affan.
F1 hartawan yang dermawan
F2 bersifat lemah lembut
F3 bertolak ansur
F4 mempunyai sikap simpati yang tinggi terhadap golongan yang memerlukannya

Senaraikan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kemajuan kerajaan Islam.
F1 meluaskan wilayah Islam hingga ke Afghanistan/Samarkand/Cyprus/Tripoli
F2 mengukuhkan pertahanan
F3 membina angkatan tentera laut pertama dalam sejarah Khulafa al-Rasyidin
F4 agama Islam tersebar luas
F5 menyelaraskan bacaan al-Quran/Mushaf Uthmani
F6 membina jalan raya
F7 membina jambatan
F8 membina rumah rehat bagi kemudahan pengembara
F9 berusaha meningkatkan ekonomi
F10 mengukuhkan peranan baitulmal
F11 menggunakan sumber baitulmal untuk membiayai pembangunan negara
F12 memperkuatkan tentera laut Islam
F13 membeli peralatan senjata/kapal
F14 jizyah yang dikenakan kepada penduduk bukan Islam dikekalkan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan