Jumaat, 6 April 2012

KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDDIN

 

 Cara Saidina Abu Bakar al-Siddiq dilantik menjadi khalifah :
 • dilantik hasil cadangan Saidina Umar al-Khattab dalam pertemuan antara golongan Ansar dan Muhajirin
 • sebelum itu, tidak dipersetujui oleh golongan Ansar kerana mereka bercadang melantik Saad bin Ubadah
 • dalam pertemuan tersebut kedua-dua belah pihak bersetuju memilih dan melantik Saidina Abu Bakar menjadi khalifah kerajaan Islam Madinah

Sumbangan Saidina Abu Bakar al-Siddiq :
 • menyatupadukan umat Islam yang berpecah belah selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. dan membentuk masyarakat Islam yang kuat
 • mengatasi masalah orang Islam yang murtad dengan mengembalikan mereka kepada Islam dan menghukum mereka yang ingkar
 • menangani masalah penyelewengan dan penyalahtafsiran al-Quran
 • mempertahankan Madinah daripada ancaman luar iaitu Parsi di sebelah Timur dan Rom Timur/Byzantine di sebelah Barat
 • menghantar panglima perang Khalid al-Walid menentang tentera Parsi di Iraq dan Usamah bin Zaid ke Ghassan, mereka berjaya mengalahkan musuh Islam
 • berusaha melicinkan pentadbiran dengan membahagikan Semenanjung Tanah Arab kepada 10 wilayah iaitu Makkah, Taif, Yaman, al-Jund, Khalwan, Bahrin, Jarsh, Zabid, Hadramaut dan Nijran dengan melantik seorang ketua/amir untuk mentadbir wilayah tersebut
 • memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera melalui hasil rampasan perang
 • memperkenalkan undang-undang tanah
 • mengumpulkan tulisan al-Quran dengan menyalin semula tulisan-tulisan tersebut daripada tulisan pada batu, kulit binatang dan kulit kayu

Tugas-tugas khalifah :
 • sebagai ketua negara
 • mentadbir negara Islam mengikut hukum syariah yang berpandukan al-Quran dan sunnah
 • menitikberatkan sistem politik, sosial dan ekonomi untuk keseimbangan rohani dan jasmani
 • bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara
 • mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh
 • bertanggungjawab melantik pegawai kerajaan
 • bertanggungjawab melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara jika perlu
 • beratnggungjawab menjaga kebajikan rakyat untuk kesejahteraan di dunia dan akhirat
 • beratnggungjawab menjaga dan meneruskan ajaran Islam
 • mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah/syura
 • memantapkan sistem perundangan Islam
 • menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara
 • mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat
  
Cara Pelantikan Khalifah :
 • musyawarah/syura - Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
 • cadangan satu nama oleh khalifah terdahulu - Khalifah Umar al-Khattab
 • pemilihan daripada beberapa calon - Khalifah Uthman bin Affan
 • percalonan oleh sekelompok masyarakat - Khalifah Ali bin Abu Talib


Tiada ulasan:

Catat Ulasan