Isnin, 31 Oktober 2011

LATIHAN ULANGKAJI BAB 2 TING 4 (PENINGKATAN TAMADUN)

Pendidikan membantu manusia untuk meningkatkan tahap intelek serta memberi sumbangan kepada peningkatan dalam bidang lain.

a) Nyatakan matlamat pendidikan dalam negara kota Yunani berikut:

i.Athens
ii. Sparta

b) Nyatakan dua aspek yang diberi penekanan oleh pemerintah Rom dalam bidang pendidikan.
i.......................................................................................
ii......................................................................................

c) Apakah ilmu yang perlu dikuasai oleh bakal brahmin dalam sistem pendidikan tamadun India
i..................................................................................
ii.................................................................................

d) Senaraikan tiga ciri sistem peperiksaan awam yang dijalankan dalam tamadun China.
i..........................................................................
ii.........................................................................
iii.......................................................................

e) Dalam konteks masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum dan bangsa, pendidikan menjadi faktor utama dalam memupuk perpaduan kaum.Nyatakan dasar pendidikan yang sesuai diamalkan untuk mengekalkan perpaduan kaum.
i...............................................................................
ii..............................................................................

Tiada ulasan:

Catat Ulasan