Rabu, 4 Mei 2011

SOALAN ULANGKAJI TINGKATAN 4 (UJIAN DIAGNOSTIK 2011) set 2

Pendidikan membantu manusia untuk meningkatkan tahap intelek serta memberi sumbangan kepada peningkatan dalam bidang lain.

(a) Nyatakan matlamat pendidikan dalam negara kota Yunani berikut:

(i) Athens
............................................................................................(1m)

(ii) Sparta
............................................................................................(1m)

(b) Nyatakan dua aspek yang diberikan penekanan oleh pemerintah Rom dalam bidang pendidikan.
(i)...................................................................................
(ii)...................................................................................        (2m)

(c) Apakah ilmu yang perlu dikuasai oleh bakal Brahmin dalam sistem pendidikan tamadun India ?
(i)..............................................................................
(ii)...........................................................................               (2m)

(d) Senaraikan tiga ciri sistem peperiksaan awam yang dijalankan dalam tamadun China.
(i).............................................................................
(ii)...........................................................................
(iii)........................................................................                (3m)

1 ulasan: