Khamis, 26 Mei 2011

RAMALAN KBKK TINGKATAN 4 & 5 SPM 2011(FOKUS TAHUN INI)

KBKK TINGKATAN 4

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


1. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini.
F1 Mematuhi ajaran agama

F2 Mengukuhkan semangat cinta negara

F3 Mengamalkan budaya bangsa

F4 Mengeratkan perpaduan bangsa

F5 Memelihara jati diri

F6 Menguasai ilmu pengetahuan

F7 Menguasai segala bidang kemahiran

F8 Menghindari budaya negatif

F9 Mana-mana jawapan munasabah


2. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat tamadun awal dalam membina negara kota dan bandar.


F1 Mempunyai organisasi tersusun

F2 Pemerintahan stabil

F3 Ekonomi maju

F4 Pengkhususan kerja

F5 Mempunyai ilmu

F6 Kemajuan tulisan

F7 Ada undang-undang

F8 Kuat berusaha

F9 Inovasi

F10 Mana-mana jawapan munasabah


3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sumbangan penting tamadun awal manusia dalam bidang pertanian kepada masyarakat hari ini?

F1 Memperkenalkan sistem pengairan

F2 Menggunakan pengetahuan matematik dalam pertanian

F3 Memperkenalkan alat pertanian daripada besi

F4 Menggunakan cangkul

F5 Sabit

F6 Teknologi pembajakan

F7 Kaedah batas untuk tanaman

F8 Mana-mana jawapan munasabah


BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN


1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pencapaian tamadun ulung dunia seperti Yunani, Rom, India dan China, bagaimanakah kita boleh memajukan negara kita setaraf dengan negara maju hari ini?


F1 Pemerintahan stabil - demokrasi

F2 Perundangan adil - Hukum Kanun 12

F3 Ekonomi maju

F4 Pertanian

F5 Perdagangan

F6 Perusahaaan

F7 Pendidikan

F8 Sains Teknologi

F9 Seni bina maju

F10 Mana-mana jawapan munasabah


2. Berdasarkan pemerhatian anda terhadap negara demokrasi hari ini, apakah tujuan negara tersebut menjalankan pilihanraya?


F1 Rakyat memilih wakil

F2 Kerajaan ditadbir wakil yang dipilih pilihan raya

F3 Kerajaan rakyat oleh rakyat untuk rakyat

F4 Rakyat membuat keputusan politik

F5 Memilih pemimpin adil

F6 Pemimpin yang diterima majoriti

F7 Mana-mana jawapan munasabah3. Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri pemimpin negara yang mengamalkan sistem demokrasi?

F1 Jujur

F2 Adil

F3 Telus

F4 Ada ilmu mentadbir

F5 Tidak rasuah

F6 Bijak mentadbir

F7 Mana-mana jawapan munasabah


BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kerajaan agraria dan maritim saling bergantung antara satu sama lain?

F1 Tenaga kerja

F2 Bekalan beras

F3 Barangan mewah

F4 Tembikar/gelas dan manik dari China/tekstil dari India

F5 Bahan mentah/ hasil hutan

F6 Kenderaan/ gajah

F7 Kayu untuk membuat kapal

F8 Tukang kayu dan tukang batu

F9 untuk menjaga kebajikan rakyat jelata

F10 Keperluan perdagangan/jual beli/barter

F11 Mana-mana jawapan munasabah2. Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara dapat membentuk kehidupan yang aman dan harmoni dalam kalangan masyarakatnya?


F1 Ekonomi saling bergantung

F2 Taat pemerintah

F3 Struktur masyarakat teratur

F4 Taat kepada agama Hindu/Buddha

F5 Mencintai seni seperti candi

F6 Melalui karya sastera

F7 Berbahasa Sanskrit

F8 Tolong menolong

F9 Berfikiran terbuka

F10 Bersatu padu

F11 Hormat

F12 Mana-mana jawapan munasabah


3. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini?
F1 Kerajaan stabil

F2 Ekonomi maju

F3 Pertanian – padi

F4 Perdagangan

F5 Pengairan

F6 Taat kepada agama

F7 Pemerintahan

F8 Kesenian

F9 Kesusasteraan

F10 Bahasa Sanskrit

F11 Semangat cekal

F12 Berdikari

F13 Rajin berusaha

F14 Tidak putus asa

F15 Mahir ilmu pelayaran

F16 Berani belayar

F17 Semangat meneroka

Mana-mana jawapan munasabah


BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH1. Pada pandangan anda, apakah kesan amalan jahiliyah ke atas masyarakat Arab yang hidup dalam kesesatan?


F1 Perpaduan kaum luntur

F2 Hilang nilai kemanusiaan

F3 Tiada keadilan sosial

F4 Keselamatan terancam

F5 Institusi keluarga runtuh

F6 Penindasan ekonomi

F7 Peperangan

F8 Pegangan agama semakin longgar

F9 Wanita tertindas

F10 Mana-mana jawapan munasabah


2. Bagaimanakah kita boleh mengelakkan diri daripada berlakunya peperangan dan perbalahan sebagaimana yang sering berlaku ke atas masyarakat Arab Jahiliyah?
F1 Berakhlak mulia

F2 Bertolak ansur

F3 Kepimpinan melalui teladan

F4 Menghormati hak asasi

F5 Mengelakkan isu-isu sensitif

F6 Bekerjasama

F7 Amalan bersaudara

F8 Bersikap jujur

F9 Hormat agama lain

F10 Mana-mana jawapan munasabah3. Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada sifat dan keperibadian mulia Nabi Muhammad s.a.w.?

F1 4 sifat terpuji

F2 Al Amin

F3 Kepimpinan

F4 Ketua keluarga

F5 Keagamaan

F6 Pengampun

F7 Ketabahan

F8 Kebijaksanaan

F9 Kesabaran

F10 Mana-mana jawapan munasabah


4. Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam?

F1 Bijak mengatur strategi

F2 Mempertahankan akidah

F3 Kesabaran

F4 Pengorbanan

F5 Mempertahankan kebenaran

F6 Islam bersaudara

F7 Tidak bermusuh

F8 Jangan berdendam

F9 Tabah

F10 Penyebaran Islam diteruskan

F11 Tidak berputus asa

F12 Memohon pertolongan Allah

Mana-mana jawapan munasabahBAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH


1. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Madinah dalam membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?


F1 Permuafakatan

F2 Toleransi antara kaum

F3 Mengutamakan keamanan

F4 Kebijaksanaan dalam kepimpinan

F5 Menghindari sifat dendam

F6 Kebebasan beragama

F7 Hak orang Islam

F8 Hak bukan Islam

F9 Islam bersaudara

F10 Mana-mana jawapan munasabah


2. Pada pandangan anda, mengapakah perang perlu dilakukan ke atas musuh walaupun ia boleh membawa kepada kematian dan kemusnahan?

F1 Mempertahankan diri

F2 Menjaga keamanan negara

F3 Mempertahankan agama

F4 Menentang kezaliman

F5 Menegakkan akidah

F6 Menjaga maruah

F7 Pencabulan perjanjian

F8 Mana-mana jawapan munasabahBAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA


1. Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh Khalifah Islam mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang?

F1 Khalifah berwibawa

F2 Perancangan rapi

F3 Sedia melaksana pembaharuan

F4 Berwawasan

F5 Musyawarah

F6 Mengikut hukum Islam

F7 Kemajuan ilmu

F8 Kemajuan ekonomi

F9 Kemajuan sosial

F10 Kekuatan tentera

F11 Perkembangan pendidikan

Mana-mana jawapan munasabah


2. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khalifah Islam dalam memperkukuhkan kedaulatan negara Malaysia?

F1 Akidah kukuh

F2 Cinta negara

F3 Berilmu

F4 Tolak ansur

F5 berdisiplin/bermoral

F6 Semangat patriotisme

F7 menghormati tokoh-tokoh dan pejuang

F8 Semangat jihad

F9 Memperkukuhkan ketenteraan negara

F10 Berkorban untuk negara

F11 Senjata berteknologi

F12 Perpaduan kaum

Mana-mana jawapan munasabah3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai kemajuan ilmu pengetahuan zaman kegemilangan Islam, bagaimanakah kita boleh memajukan bidang pendidikan kita hari ini?

F1 Mencari ilmu hukumnya wajib

F2 Mencintai pengetahuan

F3 Membina universiti

F4 Pelbagai jurusan

F5 Berdisiplin

F6 Menterjemah

F7 Membawa masuk karya asing

F8 Aktiviti penyelidikan

F9 Mengukuhkan ekonomi

F10 Pendidikan untuk semua

Mana-mana jawapan munasabahBAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

1. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada usaha menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara?


F1 Wajib kepada semua umat Islam

F2 Islam merata dunia

F3 Islam istimewa

F4 Sebar cara aman

F5 Tiada paksaan

F6 Musuh Islam ditentang

F7 Raja menerima baik Islam

F8 Mana-mana jawapan munasabah2. Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah unsur-unsur Islam boleh membawa kepada kemajuan masyarakat Asia Tenggara?

F1 Kewajipan kepada agama Islam

F2 Pendidikan wajib

F3 Karya Islam dicontohi

F4 Cara hidup Islam – aurat

F5 Islam bersaudara

F6 Saling membantu

F7 Zakat

F8 Sedekah

F9 Jimat cermat

F10 Menyayangi

Mana-mana jawapan munasabah


3. Pada pandangan anda, apakah unsur-unsur Islam yang boleh memajukan ekonomi masyarakat hari ini?


F1 Rajin bekerja

F2 Jujur

F3 Bersungguh-sungguh

F4 Sistem timbang/sukat yang adil

F5 Menghindarkan riba

F6 Mencari rezeki yang halal

F7 Bersedekah/berzakat

F8 Berjimat cermat/tidak boros

F9 Tidak mengemis

F10 Tidak penipuan dan penindasan

Mana-mana jawapan munasabahBAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT


1. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah unsur-unsur Islam yang telah mengubah pemikiran dan cara hidup masyarakat Melayu selepas mereka memeluk agama Islam?


F1 Khalifah Islam

F2 Nasihat ulama

F3 Undang-undang syariah

F4 Pendidikan agama

F5 Tulisan jawi

F6 Seni Khat

F7 Menolak mungkar

F8 Menghindar dosa

F9 Mencari pahla

F10 Halal haram

Mana-mana jawapan munasabah


2. Pada pandangan anda, bagaimanakah Islam telah memajukan taraf pendidikan orang Melayu di negara kita?

F1 Menuntut ilmu wajib

F2 Pendidikan Al Quran/Muqaddam

F3 Istana pusat pengajian Islam

F4 Kitab seperti Tasawuf

F5 Cerita hikayat seperti Amir Hamzah

F6 Ilmu fardhu ain

F7 Pendidikan madrasah

F8 Pengenalan tulisan jawi

F9 Mencintai ilmu

F10 Kedatangan ulama

Mana-mana jawapan munasabah3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengaruh kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Abasiyah dan Uthmaniyah dalam sistem pemerintahan dan perundangan kerajaan Kesultanan Melayu?

F1 Konsep Sultan

F2 Dibantu ulama

F3 Khalifatul Mukminin

F4 Undang-undang syariah

F5 Hukum jenayah

F6 Hukum faraid

F7 Perlantikan raja baiah

F8 Mazhab Shafie

F9 Undang-undang keluarga Islam

F10 Amanah dalam pekerjaan

Mana-mana jawapan munasabah


BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH

1. Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita boleh menghindari daripada kehidupan mundur seperti yang berlaku dalam Zaman Gelap di Eropah.

F1 Politik kekal stabil

F2 Kebajikan rakyat

F3 Keamanan dijaga

F4 Agama dijaga

F5 Elak perpecahan

F6 Ekonomi stabil

F7 Utama pendidikan

F8 Elak campurtangan luar

F9 Majukan perdagangan

F10 Kemajuan teknologi

Mana-mana jawapan munasabah


2. Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam pemerintahan Kesultanan Melayu?
F1 Golongan pemerintah ( raja )

F2 Golongan yang diperintah (rakyat )

F3 Golongan hamba

F4 Raja mutlak

F5 Pentadbiran dibantu pembesar

F6 Raja mengurniakan tanah kepada pembesar

F7 Pembesar dinaungi raja

F8 Pembesar memberi khidmat kepada Raja

F9 Cukai kepada Raja

F10 Hamba memberi khidmat kepada pembesar

Mana-mana jawapan munasabah


3. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation yang berlaku di Eropah.
F1 Agama diseleweng

F2 Berpegang kepada ajaran agama

F3 Elak rasuah

F4 Sikap bertoleransi

F5 Tidak fanatik

F6 Berlaku adil

F7 Jangan menindas

F8 Mana-mana jawapan munasabah4. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Renaissance yang berlaku di Eropah.


F1 Semangat inkuiri.

F2 Mendalami ilmu

F3 Sedia berubah

F4 Perubahan gaya hidup masyarakat

F5 Perkembangan intelektual.

F6 Yakin diri

F7 Perdagangan maju

F8 Ilmu baru diteroka

F9 Mencari kebenaran

F10 Mana-mana jawapan munasabah


5. Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah.
F1 Sikap berani

F2 Semangat meneroka

F3 Keyakinan diri

F4 Semangat ingin tahu

F5 Meluaskan pengetahuan

F6 Suka meneroka ilmu

F7 Semangat gigih berusaha

F8 Sanggup menghadapi risiko

F9 Kecekalan

F10 Tidak mudah putus asa

Mana-mana jawapan munasabahBAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan peningkatan jumlah penduduk imigran Cina dan India di Tanah Melayu.

F1 Masyarakat majmuk

F2 Petempatan berbeza

F3 Jenis pekerjaan

F4 Bahasa berbeza

F5 Interaksi kaum

F6 Perpaduan kaum

F7 Pendidikan

F8 Taraf hidup beza

F9 Mana-mana jawapan munasabah


2. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan pengenalan ekonomi moden ketika Pemerintahan British kepada masyarakat Melayu?


F1 Miskin

F2 Jual tanah

F3 Bertani

F4 Tiada kemudahan

F5 Pengangkutan

F6 Terpinggir

F7 Tradisional

F8 Taraf hidup beza

F9 Mana-mana jawapan munasabah


3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan Undang-Undang British berkaitan ekonomi khasnya tanah kepada masyarakat Melayu?

F1 Mengelakkan tanah milik orang Melayu diceroboh

F2 Tanah menjadi berharga/komersial

F3 Perlu mendapat kebenaran pejabat tanah

F4 Ekonomi wang dalam kalangan orang Melayu

F5 Urusan jual beli / barang dibayar dengan wang

F6 Orang Melayu meminjam wang daripada orang tengah

F7 Terpaksa menjual tanah untuk membayar hutang

F8 Orang Melayu dibiarkan dalam pertanian tradisional

F9 Pelbagai cukai diperkenalkan

F10 Mana-mana jawapan munasabahKBKK TINGKATAN 5

BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
1. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat kuasa asing

F1 Mengukuhkan semangat cinta negara

F2 Mengeratkan perpaduan bangsa

F3 Menjaga nama baik negara

F4 Tidak bekerjasama dengan kuasa asing

F5 Memelihara jati diri

F6 Menguasai ilmu pengetahuan

F7 Menguasai segala bidang kemahiran

F8 Mengukuhkan pasukan tentera

F9 Meningkatkan sains teknologi

F10 Mana-mana jawapan munasabah


2. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan pengenalan sistem Birokrasi Barat ke atas kemajuan negara kita?


F1 Perkhidmatan awam kemas

F2 Penglibatan rakyat dalam pentadbiran

F3 Raja mengikut perlembagaan

F4 Pengenalan sistem persekutuan

F5 Kemudahan awam

F6 Pengangkutan

F7 Perhubungan

F8 Pendidikan moden

F9 Kemajuan sains teknologi

F10 Mana-mana jawapan munasabah


3. Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat nasionalisme boleh terus dipupuk dalam kalangan generasi muda kita hari ini?


F1 Menerapkan semangat patriotik di sekolah

F2 Menjaga nama baik negara di mana sahaja

F3 Melengkapkan diri dengan ilmu

F4 Bersatu padu semua kaum

F5 Mempunyai semangat kepimpinan

F6 Mempertahankan kedaulatan negara

F7 Sikap berdisiplin

F8 Gigih berusaha

F9 Tolong-menolong / bekerjasama

F10 Mana-mana jawapan munasabah


4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara?

F1 Penubuhan Kerajaan Pusat

F2 Diketuai gabenor Jeneral / pesuruhjaya tinggi

F3 Pembesar tempatan di peringkat pusat dihapuskan

F4 Raja kehilangan kuasa

F5 Pegawai Barat dilantik menjadi ketua biro

F6 Beberapa jabatan ditubuhkan seperti pelajaran

F7 Pengenalan sistem undang-undang Barat

F8 British memperkenalkan sistem kehakiman Barat

F9 Raja menerima penasihat Barat

F10 Pembesar tempatan kehilangan pengaruh

Mana-mana jawapan munasabah


5. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada perkembangan nasionalisme yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara?

F1 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan

F2 Bersatu padu dalam perjuangan

F3 Mempunyai semangat kepimpinan yang baik

F4 Berusaha membentuk kerajaan yang berdaulat

F5 Sikap berdisiplin

F6 Gigih berusaha

F7 Tolong-menolong / bekerjasama

F8 Mempunyai semangat setia negara yang tinggi

F9 Sanggup berkorban untuk bangsa

F10 Kebijaksanaan pemimpin

Mana-mana jawapan munasabah


BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pejuang tanah air seperti Dol Said, Tok Janggut, Dato Bahaman dan lain-lain, apakah nilai yang boleh diteladani oleh anda sebagai warganegara Malaysia yang patriotik?


F1 Cinta akan negara

F2 Tidak putus asa

F3 Berani berjuang

F4 Sanggup berkorban

F5 Semangat kental

F6 Benci penjajahan

F7 Mempertahankan tanah air

F8 Tidak mengalah

F9 Mana-mana jawapan munasabah


2. Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah media massa amat penting dalam menyebarkan maklumat kepada rakyat dari zaman dahulu hingga sekarang?


F1 Membetulkan pandangan salah

F2 Memberi kesedaran

F3 Mengkritik pemimpin yang salah

F4 Menyebarkan ilmu

F5 Memperjuangkan rakyat

F6 Memberi teladan

F7 Mana-mana jawapan munasabah


3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan peristiwa pahit zaman penjajahan yang boleh menimbulkan perasaan berani mempertahankan negara kepada generasi hari ini?

F1 Kezaliman kuasa Jepun

F2 Pembunuhan oleh Bintang 3

F3 Parti Komunis Malaya

F4 Kebuluran makanan zaman komunis

F5 Pembunuhan rakyat tidak berdosa komunis

F6 Kezaliman penjajah seperti Birch

F7 Penipuan dalam perjanjian seperti perjanjian Pangkor

F8 Pembunuhan pejuang seperti Tok Janggut

F9 Mana-mana jawapan munasabah


4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kejayaan yang dicapai oleh Gerakan Islah di Tanah Melayu?

F1 Berjaya menghadapi halangan Kaum Tua/Penjajah

F2 Menyedarkan kepentingan pendidikan

F3 Membela pendidikan wanita/perempuan

F4 Mendirikan madrasah

F5 Memajukan pendidikan dunia dan akhirat

F6 Pendidikan Ilmu Hisab

F7 Pendidkan Bahasa Inggeris

F8 Ilmu Fardu ain

F9 Mana-mana jawapan munasabah


5. Pada pendapat anda, mengapakah kegiatan persatuan dan politik kurang menonjol di Sabah dan Sabah?

F1 Tidak tersebar di kawasan pedalaman

F2 Masalah perhubungan

F3 Taraf pendidikan yang masih rendah

F4 Pengangkutan mundur

F5 Ekonomi kurang berkembang

F6 Kurang kesedaran politik

F7 Mana-mana jawapan munasabah


BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA


1. Pada pandangan anda, mengapakah konsep Realpolitik yang dipegang oleh pemimpin Itali dan Jerman jika diamalkan pada hari ini akan menghancurkan keharmonian dunia?


F1 Pembunuhan

F2 Kuku besi

F3 Tipu helah

F4 Pemalsuan dokumen

F5 Provokasi

F6 Penipuan

F7 Ugutan

F8 Perang

F9 Diktator

F10 Tidak mengikut undang-undang

F11 Ekonomi mundur

F12 Kejam

Mana-mana jawapan munasabah


2. Pada pemerhatian anda, bagaimanakah undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni masyarakat hari ini?


F1 Menjamin kedaulatan

F2 Taat pemerintah

F3 Hukuman adil

F4 Mengikut protokol

F5 Berdisiplin

F6 Pembahagian kuasa raja dan menteri

F7 Sopan santun

F8 Bertoleransi

F9 Pentadbiran kemas

F10 Bersatu padu

F11 Saling hormat

Mana-mana jawapan munasabah


3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan mengapakah Adat Perpatih dikatakan mempunyai amalan demokrasi?

F1 Raja tidak berkuasa mutlak

F2 Agihan kuasa mengikut peringkat

F3 Musyawarah

F4 Muafakat

F5 Keputusan ramai

F6 Semangat kerjasama

F7 Kedaulatan di tangan rakyat

F8 Perundingan Raja dan Undang

F9 Mana-mana jawapan munasabah


BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan ke atas negara kita jika Malayan Union berjaya dilaksanakan oleh penjajah British?

F1 Raja hapus

F2 Negeri Melayu hapus

F3 Adat istiadat Melayu hilang

F4 Agama Islam bukan agama rasmi

F5 Bahasa Melayu terpinggir

F6 Ekonomi Melayu mundur

F7 Imigran menguasai ekonomi

F8 Kerakyatan longgar

F9 Mana-mana jawapan munasabah


2. Pada pendapat anda, apakah kebaikan penubuhan negara Persekutuan seperti Persekutuan Tanah Melayu?

F1 Perkongsian kekayaan

F2 Negara lebih besar

F3 Penduduk ramai

F4 Kekuatan ketenteraan

F5 Pasaran ekonomi

F6 Negeri kaya membantu miskin

F7 Hubungan kerajaan persekutuan dan negeri

F8 Kerjasama persekutuan dan negeri

F9 Muafakat

F10 Mana-mana jawapan munasabah


BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
1. Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diterima daripada peluang mentadbir yang diberi oleh British dalam Sistem Ahli kepada orang tempatan?


F1 Latihan mentadbir

F2 Pengalaman memerintah

F3 Persediaan merdeka

F4 Toleransi kaum

F5 Sokongan rakyat

F6 Perpaduan kaum

F7 Sokongan British

F8 Mana-mana jawapan munasabah


2. Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi seperti dalam Pakatan Murni penting kepada negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum?

F1 Elak perasaan perkauman

F2 Kerjasama

F3 Permuafakatan

F4 Tidak berlaku perbalahan

F5 Kestabilan ekonomi

F6 Hormat menghormati

F7 Pelabur asing

F8 Agihan kekayaan

F9 Mana-mana jawapan munasabah


3. Kemerdekaan negara kita hasil kebijaksanaan pemimpin berbincang dengan pihak penjajah. Mengapakah pendekatan berunding lebih baik daripada berperang dalam usaha menuntut kemerdekaan?


F1 Mengelak pertumpahan darah

F2 Kemerdekaan lebih terancang

F3 Memelihara perpaduan kaum

F4 Dapat terus kerjasama British selepas merdeka

F5 Rakyat lebih bersedia

F6 Tiada kerosakan harta benda

F7 Ketenteraman awam

F8 Lebih matang dan dihormati dunia

F9 Mana-mana jawapan munasabah


4. Bagaimanakah tolak ansur masyarakat pelbagai kaum di Malaysia boleh membantu negara kita untuk lebih maju pada masa hadapan?

F1 Mengamalkan semangat inkuiri/ingin tahu

F2 Mengambil berat terhadap sesuatu isu

F3 Bergembling tenaga untuk memajukan ekonomi

F4 Menjaga kestabilan politik

F5 Menjaga sentimen perkauman

F6 Bertoleransi

F7 Merealisasikan konsep 1 Malaysia

F8 Mana-mana jawapan munasabahBAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


1. Penubuhan Malaysia memperlihatkan kematangan pemimpin kita melihat masa depan. Pada pandangan anda, mengapakah kemasukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia memberi banyak faedah kepada rakyat negeri tersebut?

F1 Kemajuan ekonomi

F2 Perniagaan

F3 Pasaran

F4 Kestabilan politik

F5 Bantuan persekutuan

F6 Peluang mentadbir

F7 Kemudahan awam

F8 Pengangkutan

F9 Perhubungan

F10 Pendidikan

F11 Universiti

Mana-mana jawapan munasabah


2. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada tentangan negara luar iaitu Indonesia dan Filipina dalam usaha menubuhkan Malaysia?

F1 Perpaduan rakyat penting

F2 Sikap matang

F3 Mengelak perang

F4 Mementingkan diplomasi

F5 Melalui meja perundingan

F6 Perang menghancurkan negara

F7 Berhati-hati dengan anasir luar

F8 Berjuang untuk negara

F9 Semangat patriotisme

F10 Mana-mana jawapan munasabah


BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

1. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada rakyat pelbagai kaum di Malaysia?


F1 Kecekapan mentadbir

F2 Keadilan rakyat

F3 Menjamin taat setia kepada negara

F4 Hak asasi rakyat

F5 Rujukan mentadbir

F6 Ketenteraman awam

F7 Agihan kuasa persekutuan negeri

F8 Mana-mana jawapan munasabah


2. Pada pandangan anda, mengapakah sistem Raja Berperlembagaan masih relevan dan penting kepada negara Malaysia?

F1 Melindungi rakyat pelbagai kaum

F2 Ketika darurat

F3 Melindungi Islam

F4 Kebebasan agama

F5 Melindungi hak orang Melayu

F6 Melindungi kerakyatan kaum lain

F7 Perpaduan kaum

F8 Mana-mana jawapan munasabah


3. Pada pendapat anda, mengapakah lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan perlu dihormati dan dipelihara?

F1 Lambang kedaulatan

F2 Semangat patriotisme

F3 Cinta akan negara

F4 Perpaduan kaum

F5 Taat kepada negara

F6 Pembakar semangat

F7 Mana-mana jawapan munasabah


4. Pada pandangan anda, mengapakah hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri amat penting?

F1 Menyatupadukan pelbagai wilayah yang berasingan

F2 Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil

F3 Mengurangkan perbalahan antara etnik

F4 Menjamin keharmonian dan hubungan baik

F5 Toleransi untuk kepentingan bersama

F6 Memudahkan pembangunan ekonomi

F7 Mana-mana jawapan munasabah


BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

1. Pada pandangan anda, mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun Malaysia kini menuju ke arah negara maju?


F1 Bantu ekonomi bumiputera

F2 Pertanian dagang

F3 Usahawan tani

F4 Bekalan makanan

F5 Mengurang import

F6 Keselamatan ketika darurat

F7 Petani miskin dibantu

F8 Mana-mana jawapan munasabah


2. Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah pendidikan perlu terus diutamakan dalam kehidupan kita hari ini?

F1 Memajukan diri

F2 Pembangunan negara

F3 Sahsiah anak muda

F4 Tuntutan agama

F5 Peluang pekerjaan

F6 Pemimpin berwibawa

F7 Mana-mana jawapan munasabah


3. Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjadi negara maju selaras dengan Cita-cita Wawasan 2020?

F1 Ekonomi maju

F2 Pendapatan tinggi

F3 Kestabilan politik

F4 Maruah bangsa

F5 Kemajuan ilmu

F6 Masyarakat penyayang

F7 Agihan ekonomi

F8 Perpaduan

F9 Mana-mana jawapan munasabahBAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA1. Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua?

F1 Kehilangan nyawa

F2 Rosak harta benda

F3 Tamadun rosak

F4 Kanak-kanak/wanita

F5 Perpecahan negara

F6 Pendidikan terjejas

F7 Masyarakat hancur

F8 Mana-mana jawapan munasabah


2. Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kelebihan dasar luar Malaysia yang berbaik-baik dengan semua negara?


F1 Tiada musuh

F2 Ekonomi stabil

F3 Tiada ancaman kuasa besar

F4 Negara aman

F5 Rakyat bersatu

F6 Mana-mana jawapan munasabah


3. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh mengelak perang daripada berlaku?

F1 Patuh undang-undang

F2 Hormat negara lain

F3 Jadi ahli PBB

F4 Berdiplomasi

F5 Muafakat

F6 Mana-mana jawapan munasabah


4. Pada pandangan anda, apakah kesan perkembangan globalisasi pada zaman kini?


F1 Jurang antara luar bandar dengan bandar

F2 Jurang antara negara maju dengan membangun

F3 Menyekat peluang pekerjaan

F4 Merendahkan taraf hidup

F5 Perkembangan masalah sosial

F6 Mewujudkan sikap individualistik

F7 Persaingan tidak sihat

F8 Penindasan golongan kaya terhadap orang miskin

F9 Mana-mana jawapan munasabah


5. Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia sepatutnya menghadapi cabaran globalisasi?

F1 Memajukan prasarana ICT

F2 Mengambil peluang dan faedah ICT

F3 Mempromosikan penggunaan ICT

F4 Memajukan projek Koridor Raya Multimedia

F5 Menyediakan e-pendidikan

F6 Menjadi warga global

F7 Mengamalkan e-dagang

F8 Mana-mana jawapan munasabah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan