Rabu, 4 Mei 2011

SOALAN ULANGKAJI TINGKATAN 4 (UJIAN DIAGNOSTIK 2011)

Rajah berikut menunjukkan perkembangan ekonomi yang berlaku dalam tamadun awal manusia.

Ekonomi sara diri seperti bercucuk tanam  -    Menghasilkan barangan untuk perdagangan
dan menternak binatang 

(a) Senaraikan dua sebab negara kota dalam tamadun Yunani memberi tumpuan utama kepada kegiatan perdagangan.(2m)

(i).........................................................................................................
(ii)........................................................................................................

(b) Nyatakan dua tujuan penubuhan persatuan perdaganagn atau stresthin dalam tamadun India.(2m)
(i)...............................................................................................
(ii)................................................................................................

(c) Nyatakan kegiatan ekonomi  yang dijalankan oleh penduduk kawasan berikut:
(i) Anga, Karusa, Kalinga (1m)
...................................................................................................   
(ii) Benares dan Bengal (1m)
..................................................................................................

(d) Berikan dua kemajuan sektor perusahaan dalam tamadun China. (2m)
(i)...............................................................................
(ii)................................................................................

(e) Kegiatan pertanian merupakan kegiatan utama dalam sektor ekonomi negara. Cadangkan dua cara meningkatkan hasil pertanian negara. (2m)
(i)..........................................................
(ii).......................................................                        

Tiada ulasan:

Catat Ulasan