Rabu, 4 November 2009

Teknik Menjawab Soalan Struktur SPM

Item Struktur

- 4 soalan (kertas 2 Bahagian A)
- 2 soalan Tingkatan 4
- 2 soalan Tingkatan 5

Pemarkahan:
- berdasar stimulus soalan

Kata tugas: Namakan, Siapakah, Apakah, Berikan, Senaraikan, Nyatakan, Jelaskan, Berdasarkan pengetahyan Sejarah anda.

Stem Soalan - Tokoh/Sebab/Ciri/Peristiwa

Skema Pemarkahan- analisa kata tugas
- jawapan pada/ringkas/tepat
- jawab lebih daripada peruntukan markah
- kadang-kadang jawapan ada disediakan pakej bersama soalan.

Masa dicadangkan : 60 minit

Tiada ulasan:

Catat Ulasan