Rabu, 4 November 2009

Teknik Menjawab Soalan Esei SPM

Item Esei

5 soalan (kertas 2 bahagian B)

2 soalan Tingkatan 4
3 soalan Tingkatan 5

- Mengandungi 3 pecahan
a)
b)
c)
- Soalan bersiri/berfokus

Rangsangan Soalan

Bentuk
a)Pernyataam
b)Petikan
c)Maklumat
d)Rajah
e)Jadual
f)Peta
g)Ilustrasi
h)Gambar

Pendekatan Menjawab Soalan Esei

4 K
a)Ketepatan
b)Kata Kunci
c)Kualiti Jawapan
d)Kuantiti Jawapan- buat perenggan

contoh:
Nyatakan - F1,F2,F3,F4 (F=Fakta)

Soalan berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengandungi 25% daripada soalan

Objektif mesti betul 32 untuk dapat cemerlang-A1

Pemarkahan
satu soalan 20 markah
Satu fakta 1 markah
Markah setiap pecahan bergantung kepada kata tugas
(3m,4m,5m,dan seterusnya)
Minimum 3 markah, Maksimum 10 markah

Kata Tugas
Nayatakan, Apakah, Berikan,Senaraikan, Mengapakah, Bagaimanakah, Jelaskan, Sejauhmanakah, Pada Pendapat anda
- Bagi kata kunci di atas calon perlu memberikan fakta sahaja tanpa huraian
contoh:
Apakah ciri-ciri kerajaan agraria? 10 markah
- F1- Menjalankan ekonomi berasas pertanian/penternakan/pemungutan hasil hutan
- F2- Kegiatan ternakan lembu/ayam/kerbau/kambing

Terangkan,Ceritakan- Bagi kata kunci di atas calon perlu menulis Fakta(F)dan Huraian (H)

Contoh:
Terangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan.(8 markah)
F1- Sistem Beraja
H1a- Raja berada di puncak pemerintahan
H1b- Di bawahnya terdapat kerabat diraja
H1c- Diikuti pembesar dan ahli agama, iaitu Brahmin
H1d- Diikuti rakyat daripada pelbagai golongan
H1e- Hamba paling bawah

Huraikan - Bagi kata kunci ini, calon perlu membuat Fakta, Huraian, Contoh
Lazimnya, soalan dari jenis ini kurang popular dan jarang yang akan keluar dalam SPM

Stem Soalan (Konstruk)

-Sebab/faktor
-Peristiwa (kronologi)
-Kesan
-Ciri-ciri
-Nilai/patriotisme
-Persamaan
-Pendapat (munasabah)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan