Jumaat, 1 November 2013

TAJUK RAMALAN SPM 2013


TEMA 7 (BAB 1 – BAB 3)


                FOKUS : 2 SOALAN SPM 2013

                PILIHAN PERTAMA

Bab 1     Maksud dan Ciri Tamadun
Bab 2     Peningkatan Tamadun
                (Ekonomi & Pendidikan)
                PILIHAN KEDUA

Bab 1     Tamadun Hwang Ho
Bab 2     Peningkatan Tamadun (Perundangan)
Bab 3     Kerajaan Agraria dan Maritim  di Asia Tenggara

TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2)

                FOKUS : 2 SOALAN SPM 2013

                PILIHAN PERTAMA

Bab 1     Pengenalan Birokrasi Barat di Asia Tenggara
Bab 2     Akhbar, Majalah dan Novel : Penggerak                     Nasionalisme di Tanah Melayu
Bab 2     Gerakan Islah


               
                PILIHAN KEDUA

Bab 1     Imperialisme di Asia Tenggara
Bab  2    Nasionalisme Persatuan Melayu

TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8)

                FOKUS : 2 SOALAN SPM 2013

                PILIHAN PERTAMA

Bab 5     Piagam Madinah
Bab 7     Penyebaran Islam ke Asia Tenggara
                (Peranan pedagang, pemerintah dan             mubaligh)
Bab 8     Pengaruh Islam Terhadap Sistem Ekonomi Masyarakat Melayu Tradisional

                PILIHAN KEDUA

Bab 5     Penyebaran Islam Semasa di Madinah
Bab 5     Pembukaan Semula Kota Makkah
Bab 7     Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
Bab 8     Pengaruh Islam Terhadap Gaya Hidup          Masyarakat Melayu TradisionalTEMA 11 (BAB 3 – BAB 8)

                FOKUS : 3 SOALAN SPM 2013

                PILIHAN PERTAMA

Bab 5     Pakatan Murni
Bab 6     Reaksi dan Langkah Pembentukan Malaysia
Bab 7     Pilihan Raya di Malaysia
Bab 8     Dasar Untuk Perpaduan
                (Bahasa Kebangsaan, Kebudayaan             Kebangsaan & Sukan untuk perpaduan)

                PILIHAN KEDUA

Bab 3     Latar Belakang Pembinaan Negara Bangsa
Bab 5     Sistem Ahli
Bab 5     Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
                (Suruhanjaya Reid)
Bab 8     Wawasan 2020


TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10)

                FOKUS : 1 SOALAN SPM 2013

                PILIHAN PERTAMA

Bab 9     Zaman Gelap di Eropah
Bab 10   Ekonomi Dagangan (Perlombongan Bijih Timah)
Bab 10   Kesan Dasar Ekonomi British di Tanah Melayu    (Pembandaran di Tanah Melayu dan   Kemunculan Masyarakat Majmuk)PILIHAN KEDUA

Bab 9     Gerakan Reformation di Eropah
Bab 10   Dasar British Terhadap Pertanian

TEMA 12 (BAB 9)

FOKUS : 1 SOALAN SPM 2013

PILIHAN PERTAMA

Bab 9     Malaysia Dalam Hubungan Serantau
                (ASEAN dan ZOPFAN)
Bab  9    Cabaran Masa Depan
                (Korodor Raya Multimedia, K-Ekonomi                          dan K-Masyarakat)


PILIHAN KEDUA

Bab 9     Kemunculan Blok Dunia & Perang Dingin
Bab 9     Dasar Luar Malaysia
Bab 9     Malaysia Dalam Hubungan Antarabangsa
                (PBB, Komanwel dan OIC)


Tiada ulasan:

Catat Ulasan