Khamis, 14 Oktober 2010

Tajuk-Tajuk Ramalan Sejarah 2010...(PENTING SANGAT-SANGAT)TINGKATAN 4

BAB 1

1. TAMADUN INDUS
- Contoh 2 buah bandar terancang
- Keistimewaan bandar terancang
- Proses pembentukan tamadun Indus
- Faktor kejayaan tamadun Indus membina bandar terancang
- Punca kejatuhan tamadun Indus
- Mengapakah pembangunan sesebuah bandar perlu dirancang terlebih dahulu
- Faktor perkembangan bandar
- Sebab tamadun Indus dapat membina bandar terancang
- Bagaimana amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi dalam memajukan negara kita
- Apakah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indus bagi membina bandar terancang.
- 3 ciri bandar terancang
- Struktur masyarakat tamadun Indus
- Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada kejayaan tamadun Indus kepada negara kita.
- Kegiatan ekonomi masyarakat Indus
- Sumbangan Tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia.
- Peranan generasi muda dalam mengekalkan kemajuan tamadun negara kita.
- Proses pembentukan Tamadun Indus
- Organisasi Sosial masyarakat Indus
- Mengapa pembentukan bandar terancang penting dalam kehidupan masyarakat kini

2. TAMADUN HWANG HO
- Proses pembentukan tamadun Hwang Ho
- Ciri-ciri tamadun Hwang Ho
- Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam pertanian
- Kepercayaan masyarakat Hwang Ho
- Struktur masyarakat Tamadun Hwang Ho
- Peranan pembesar
- 2 ciri negara kota Hwangt Ho /Anyang

2. TAMADUN MESIR

- Sistem perkembangan tulisan
- Di mana system tulisan dicatat
- Tujuan sistem tulisan diwujudkan
- Kenapa sistem pendidikan penting kepada tamadun Mesir
- Sumbangan tamadun Mesir kepada perkembangan ilmu

BAB 2

3. TAMADUN INDIA
- Kegiatan ekonomi di tamadun India
- Sistem pendidikan
- Cara Malaysia mencapai status negara maju

BAB 3
1. PENGARUH HINDU DAN BUDDHA
- Kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara
- Pengaruh dalam sistem pentadbiran
- Tujuan pembinaan Candi
- Kepentingan bahasa Sanskrit

BAB 4
1. NABI MUHAMMAD S.A.W
- Sifat-sifat nabi Muhammad s.a.w
- Peranan nabi sebagai ketua keluarga
- Kenapa nabi Muhammad bertahanuth di gua Hira’
- Kepentingan membaca / surah Iqra’

BAB 5

1. PERJANJIAN AQABAH
- Suku kaum yang terlibat dalam perjanjian
- Syarat perjanjian Aqabah I & II
- Kesan Perjanjian Aqabah II
- Apakah Nilai daripada Perjanjian Aqabah

2. HIJRAH KE MADINAH
- Faktor penghijrahan
- Kepentingan hijrah kepada peradaban dunia
- Iktibar kejayaan nabi hijrah ke Madinah
- Piagam Madinah

3. PEPERANGAN DALAM ISLAM
- Prinsip peperangan dalam Islam
- Islam tidak berkembang secara paksaan
- Cara-cara / Strategi penyebaran Islam di luar Kota Mekah dan Madinah
- Cara-cara mengelak berlakunya peperangan

4. PERJANJIAN HUDAIBIYAH / PEMBUKAAN KOTA MEKAH
- Sebab nabi membuka semula Kota Mekah
- Mengapa Kota Mekah mudah dibuka oleh tentera Islam
- Kepentingan pembukaan semula kota Mekah
- Ketokohan Nabi yang boleh diteladani
- Kenapa perlu mengamalkan sikap bermaaf-maafan dalam kehidupan seharian
- Sebab pengislaman al-Abbas dan Abu Sufiyan

BAB 6

1. BANI UMAIYAH
- Pengasas tahap pertama dan kedua
- Tokoh ilmuan Bani Umaiyah
- Sumber pendapatan Kerajaan Bani Umaiyah
- Sumbangan dalam bidang perubatan
- Langkah pemimpin negara kita untuk menjadikan Malaysia hub-hub
pendidikan antarabangsa


BAB 7
1. KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA
- Teori dan bukti kedatangan Islam dar Arab / China /India
- Peranan pedagang dalam menyebarkan Islam
- Sebab A.T menjadi tumpuan pedagang asing
- Pandangan John Crawford dan Syeid Naquib tentang bukti kedatangan Islam dari Tanah Arab
- Apakah unsur-unsur Islam yang boleh membawa kemajuan ekonomi masyarakat A.T
- Apakah budaya Arab yang masih diamalkan oleh masyarakat di Malaysia.
- Sifat-sifat pedagang yang membantu penyebaran Islam
- Bagaimanakah generasi muda dapat menerapkan unsur-unsur
Islam dalam perdagangan
- Faktor perkahwinan dan perdagang dalam penyebaran Islam.
- Namakan tokoh sejarawan yang mengemukakan teori Islam ke A.T.
- Sebab pedagang Arab membina perkampungan di AT.
- Unsur persamaan pada ketiga-tiga teori kedatangan Islam ke A.T.
- Cara pedagang Arab menyebarkan Islam ke A.T

BAB 8
1. PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN
- Kepentingan Pendidikan tidak formal
- Peranan Istana sebagai pusat pendidikan
- Bagaimanakah sistem pondok dan sistem madrasah dilaksanakan

2. PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI

- Sebab Melaka menjadi pusat perdagangan
- penggunaan mata wang di negeri-negeri Melayu.
- Peraturan percukaian yang diamalkan semasa KMM
- Perkembangan sistem mata wang kerajaan Melayu tradisional
- Kepentingan cukai kepada sesebuah negara

3. PENGARUH SENIBIA
- Pengaruh senibina Cina pada masjid di Malaysia
- Perbandingan antara Adat Perpatih dan Adat Temenggun

BAB 10

1. PENGGUNAAN TENAGA BURUH LUAR
- Faktor kemasukan/ penghijrahan imigran (India /China)
- Cara kemasukan kaum imgran
- Bagaimana British menangani penindasan terhadap imigran Cina dan India
- Sebagai pemimpin apakah langkah yang perlu diambil untuk mengelak negara bergantung kepada tenaga buruh asing
- Ciri-ciri masyarakat berbilang kaum T. Melayu
- Cara-cara / langkah mengukuhkan perpaduan kaum
- Kesan sosial/ ekonomi akibat kemasukan buruh Cina dan India.
- Kesan daripada pembentukan masyarakat berbilang kaum.
- Sistem kemasukan buruh Cina.
- Sistem Pengambilan Kakitangan
- Jelaskan cara kemasukan buruh India melalui Sistem Kanggani
- Kebaikan daripada kemasukan buruh luar
- Cara-cara memupuk perpaduan kaum di Malaysia

2. KESAN-KESAN DASAR BRITISH

- Ciri-ciri pendidikan Venarkular di Tanah Melayu
- Bagaimana anda berusaha mengisi kemerdekaan negara
- Perubahan Undang-undang tanah
- Pengenalan undang-undang tanah oleh British

3. TANAMAN KOMERSIAL

- Sebutkan 3 jenis tanaman komersial yang diperkenalkan oleh British
- Faktor penglibatan pemodal Eropah dan China dalam bidang pertanian komersial.
- Punca wujudnya dwiekonomi
- Sistem Kangcu

Tingkatan 5
Bab 1
1. Birokrasi Barat

- Ciri / tujuan / kesan
- Struktur pentadbiran Negeri Selat
- KBKK : Mengapakah pentadbiran di negara kita perlu dipertahankan ?

2. Nasionalisme di AsiaTenggara
- Maksud nasionalisme
- Perkembangan/Ciri-ciri nasionalisme Tahap 1 dan tahap 2
- Langkah Barat menangani nasionalisme di AT
- Gerakan nasionalisme di Thailand
a. Nama tokoh pemodenan / tokoh nasionalisme
b. Majlis pentadbiran
c. Kesan-kesan pemodenan
d. Sebab-sebab nasionalisme tahap 1
e. Kesan gerakan tahap pertama
f. Peranan / tindakan Phibul
g. Sebab Thailand tidak dijajah
- KBKK : Bagaimanakah rakyat Malaysia menunjukkan
semangat nasionalisme ?

Bab 2
. 1. Peristiwa penentangan James Brooke

2. Gerakan Islah
-Tokoh / akhbar dan majalah / matlamat / idea (mesej) perjuangan / cara perjuangan
- Halangan / undang-undang / Kaum Tua
- Apakah kejayaan Gerakan Islah di Tanah Melayu
- Mengapakah British memberi tekanan kepada Gerakan Islah
- Peranan media cetak dalam membangkitkan kesedaran kebangsaan

3. Persatuan-persatuan Melayu
- KMS / PASPAM / KMM : matlamat penubuhan dan isu
- Tokoh dan peranan
- Sebab persatuan tidak menonjol di Sabah
- KBKK : Faedah menyertai persatuan di sekolah

Bab 3

1. Kesultanan Melayu Melaka
- Ciri negara bangsa
- Unsur warisan Melaka di Negeri-negeri Melayu
- Usaha mengukuhkan dan memajukan negara bangsa.
- Cadangan generasi muda agar mencintai warisan negara dan bangsa

Bab 4
1. Malayan Union

Bab 5

1. Suruhanjaya Reid

Bab 6

1. Pembentukan Malaysia
- Cadangan / tokoh
- Langkah pembentukan /Suruhanjaya Cobbold / JPPK
- Perjanjian Malaysia dan Akta Malaysia
- KBKK : Bagaimanakah cara mengekalkan keamanan di Malaysia
- Apakah prinsip yang dipegang oleh pegawai British dan pembesar
tempatan dalam menjayakan JPPK dan Suruhanjaya Cobbold ?

Bab 7
1. Maksud Raja Berperlembagaan
2. Bidang kuasa YDP Agong
- KBKK : Apakah kepentingan institusi Raja Berperlembagaan kepada negara ?
Cadangkan aktiviti yang dapat memupuk semangat menghormati
institusi beraja

3. Ciri –ciri Dewan Negara dan Dewan Rakyat

- KBKK : Berikan kepentingan pengagihan kuasa pentadbiran
Kebaikan konsep pengasingan kuasa di negara kita

4. Proses penggubalan undang-undang

5. Peranan Badan Pelaksana

6. Peranan Badan Kehakiman


7. Maksud negara Persekutuan
- Bidang kuasa Persekutuan / Negeri / Bersama
- KBKK : Mengapakah Kerajaan Persekutuan dan Negeri harus menjalin
hubungan baik ?
Usaha untuk mengekalkan kestabilan politik negara ?

Bab 8
1. Perkembangan Dasar Pendidikan Negara sebelum merdeka

- Laporan Barnes, Fenn Wu, Penyata Razak ,Laporan Rahman Talib
- KBKK : Sebagai pelajar bagaimana merealisasikan hasrat negara membentuk konsep 1Malaysia ?
Jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh kerajaan Malaysia melalui
dasar pendidikan
Bagaimanakah perpaduan boleh dicapai melalui sistem pendidikan ?

2. Falsafah Pendidikan Malaysia

3. Langkah memartabatkan bahasa

- KBKK : Aktiviti meningkatkan penguasaan pelajar dalam Bahasa Melayu

4 Objektif / Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan


5. Sukan untuk perpaduan
- KBKK : Kepentingan perpaduan kaum kepada negara
Langkah kerajaan untuk menggalakkan sukan di peringkat sekolah

6. Wawasan 2020 – matlamat dan cabaran

- KBKK : Bagaimanakah merealisasikan Wawasan 2020 ?

Bab 9

1. Perang Dunia Pertama – sebab dan kesan
- KBKK : Bagaimanakah sesebuah negara boleh menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain ?
- Langkah-langkah untuk mengelakkan peperangan / konflik
2. Blok Dunia dan Perang Dingin
3. Sebab Liga Bangsa gagal memainkan peranan
4. Komanwel – faedah dan peranan Malaysia
5. Negara-negara Selatan – ciri
6. NAM – ciri dan matlamat
7. OIC – faedah dan peranan /sumbangan kepada Malaysia
8. Globalisasi
- Maksud / konsep, faktor, cabaran, usaha, kesan
- KBKK : Sebagai seorang pelajar, apakah yang perlu dilakukan supaya Malaysia dapat terus bersaing dalam cabaran globalisasi ?

Tiada ulasan:

Catat Ulasan